Kom beloftes leegstand Bierens de Haanbuurt na

Slotermeer – De SP wil dat Ymere de afspraken nakomt om een einde te maken aan de leegstand van enkele tientallen woningen. Daarom is er vorige week een posteractie gehouden met de tekst ‘Waarom woont hier nog steeds niemand’. SP-raadslid Erik Flentge: “Het is onbegrijpelijk dat deze leegstand al zo lang aanhoudt. De woningen moeten snel weer bewoonbaar worden gemaakt.”

beloftesSommige woningen in de Bierens de Haanbuurt (nabij het Confuciusplein) staan al zeven jaar leeg. De leegstand is een doorn in het oog van buurtbewoners, die last hebben van verloedering. Ook voor de SP is de leegstand een gruwel. Flentge: “Het is slecht voor de buurt. Woningzoekenden moeten door de leegstand onnodig lang wachten op een huis.”

Ook vorig jaar werd een posteractie gehouden met de tekst ‘Waarom woont hier niemand’( zie: amsterdam.sp.nl/nieuws/2014/04/maak-leegstaande-huizen-weer-bewoonbaar). Ymere deed toen de toezegging om de woningen snel weer bewoonbaar te maken en te verkopen of te verhuren. Flentge: “Het is zonde dat daar nog steeds niets van terecht is gekomen. We roepen Ymere op om de eerdere beloftes na te komen. Dan kan de buurt weer vooruit en zo maken we weer extra plek voor woningzoekenden.”