Kinderen Rietveldschool zetten zich in voor Stichting Kenya Child Care

Stichting Kenya Child Care heeft een rescue centre opgezet voor kinderen in een crisis situatie. De stichting is opgezet door Linda Kragtwijk en Marije Eits. Zij besloten een paar jaar geleden om samen naar Kenia te gaan om voor een bepaalde periode vrijwilligerswerk te doen. Na deze indrukwekkende ervaring hadden zij de drive om zelf iets op te zetten. Samen met de kinderbescherming ter plaatse hebben zij uitgezocht wat het meest noodzakelijk is voor de kinderen in de omgeving Kilifi. Daaruit kwam naar voren dat wat wij in Nederland kennen als crisisopvang dat zoiets in Kenia niet bestaat terwijl er veel kinderen in een crisissituatie zitten. Er zijn veel verwaarloosde, (sexueel) misbruikte, mishandelde, ontvoerde kinderen en kinderen uit de gedwongen prostitutie, kindbruidjes en tienermoeders. Voor deze groep is Stichting Kenya Child Care het rescue centre gestart.

 

Deze maand vieren zij hun eenjarig bestaan. Zij kijken terug op een succesvol jaar waarin meer dan 60 kinderen zijn opgevangen. De kinderen die zij hebben opgevangen kunnen maximaal een jaar blijven. Het rescue centre biedt de kinderen een liefdevolle en veilige omgeving met therapie en psychische begeleiding. De kinderen worden medisch onderzocht en behandeld. Daarnaast bereidt het team van Kenya Child Care de bemiddeling voor, voor een eventuele terugkeer naar de familie of pleeggezin. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort wordt er een plek gezocht in een tehuis. Tevens bouwen zij een netwerk tussen de instanties op om herhaling te voorkomen.

 

Omdat de kinderen tijdelijk verblijven en vaak getraumatiseerd zijn kunnen de kinderen niet naar school. Kenya Child Care vind het belangrijk dat de kinderen wel scholing krijgen. Daarom hebben zij het onderwijsproject opgezet, zodat de kinderen op locatie les krijgen. Om dit te realiseren was geld nodig. Gelukkig is dit project succesvol afgerond mede dankzij de hulp van Share4more (Rabobank) die het lesmateriaal heeft gesponsord en de kinderen van groep 5 van de Rietveldschool in Badhoevedorp die zich daarvoor hebben ingezet en een bedrag van ruim € 500,- hebben opgehaald. Deze opbrengst is door Worldline, leverancier van betaaloplossingen, verdubbeld. Met dat geld kan de overkapping worden gebouwd om de kinderen les te geven en kan er een schoolbord en schoolbanken worden aangeschaft. Kenya Child Care bouwt aan de toekomst en heeft alweer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Over twee jaar zullen zij de huidige lokatie moeten verlaten en zullen zij een stuk grond moeten aanschaffen en een eigen rescue centre moeten bouwen. Een grote verantwoordelijkheid maar dit is nodig om de continuïteit van het rescue centre te waarborgen. Zij kunnen hierbij alle financiële steun gebruiken! Wie helpt mee? Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.kenyachildcare.nl