Jongeren in gesprek met politie en politici

”Toen ik pas geleden in een boom klom in Nieuw-West, omdat er een voetbal in was beland, werd ik meteen aangesproken door de politie”, dat was het antwoord van een jongen op het verhaal van een politieagent die zijn levensverhaal deelde. De politieman vertelde dat hij vroeger opgroeide in Nijmegen en daar was geen buurthuis voor jongeren. Hij vermaakte zichzelf samen met zijn broers en vrienden, ze verzonnen zelf leuke dingen zoals in bomen klimmen. Dit soort levenservaringen uitwisselen gebeurde gisteravond 15 juni in het Plusplunt, waar 45 jongeren en meerdere politie agenten en politici waren samengekomen. Stichting DOCK en de politie organiseerden samen dit debat om in gesprek te gaan over diverse onderwerpen.

Discriminatie? 

Een stelling waar veel verhalen bij los kwamen, was “De politie in Nieuw-West discrimineert Marokkaanse jongeren”. Een jongen met Marokkaanse roots vertelde openhartig hoe hij als 10 jarige jongen iets meemaakte waardoor hij de politie niet langer als veilig ervaarde, maar als ‘gevaar’. Hij fietste met een groepje vrienden en werd aangehouden omdat ze geen  fietslicht aan hadden in het donker. Op zich vond hij het prima dat hij werd aangehouden, tenslotte was het voor zijn veiligheid. Maar de manier waarop hij werd aangesproken en behandeld door de politie, gaf hem het gevoel een ernstige crimineel te zijn. Hij en zijn vrienden werden op harde, intimiderende toon aangesproken “als jullie nu liegen, dan hebben jullie een groot probleem!”. Een andere jongen vertelde hoe hij, sinds hij 18 jaar is en autorijdt, nu bijna dagelijks wordt aangehouden door de politie, zonder aanleiding (geen verkeersovertreding of opvallende auto). Hij woont in een wijk waar veel overlast wordt veroorzaakt door een groep criminele jongeren en blijkbaar wordt hij voor één van hen aangezien.

Meer investeren in jongeren
Een andere stelling was dat het stadsdeel meer moet investeren in jongeren. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Baâdoud vertelde aan de jongeren wat hij vanaf 2010 gedaan heeft voor de jeugd in Nieuw-West. Zijn uitgangspunt is het stellen van grenzen en jongeren perspectief bieden. Als jongeren een baan zoeken, kunnen zij naar het Werkpunt gaan, dat biedt geen droombaan maar wel een broodbaan. De tijd van buurthuizen ligt achter ons, maar jongeren zijn net als andere wijkbewoners welkom in de Huizen van de Wijk, waar zij gebruik van mogen maken.  Een jongen reageerde hierop dat veel jongeren niet bekend zijn met de mogelijkheden van bijvoorbeeld de Huizen van de Wijk en Werkpunt. Het bereiken van jongeren op laagdrempelige manier, vindt deze jongen erg belangrijk.

Een ander belangrijk punt dat genoemd werd door zowel jongeren als professionals is dat jongeren in Nieuw-West soms niet goed weten wat de mogelijkheden zijn voor hun toekomst, welke beroepen er allemaal zijn en wat die exact inhouden. Het ontbreekt hen aan een stevig netwerk, hun ouders willen dat zij een goede toekomst tegemoet gaan, maar zij kunnen hen niet altijd even goed advies geven of hebben niet een netwerk in het bedrijfsleven waar vele kansen liggen. Hier is een rol weggelegd voor het jongerenwerk om jongeren te inspireren, hun horizon te verbreden. Ook is er veel onduidelijkheid onder jongeren over studiefinanciering wanneer je daar wel of niet recht op hebt en veel jongeren denken dat zij daar geen rechtop hebben, waardoor ze niet verder gaan studeren. Goede begeleiding en informatie geven aan jongeren is daarom van groot belang om de toekomst van jongeren. Afgesloten werd het debat door de conclusie dat jongeren en overheid in gesprek moeten blijven met elkaar, zodat we van elkaar weten wat er leeft en wat we samen kunnen doen om jongeren in Nieuw-West een mooie toekomst te bieden.