Jeugdopleiding Pancratius ontvangt certificaat van KNVB

Afgelopen zaterdag kwam Marco Neuvel van de KNVB naar Pancratius voor het uitreiken van het ‘Certificaat Kwaliteit & Performance Programma’ voor de lokale jeugdopleiding. Een hele mond vol, maar waar het kort gezegd op neerkomt: Bestuurslid Technische zaken Alfred Kok en Hoofd jeugdopleidingen Danny Hijzelendoorn zien het certificaat als een erkenning van de KNVB voor de manier waarop Pancratius bezig is met zijn jeugdopleiding.

Het Certificaat werd in 2014 in het leven geroepen. De achterliggende gedachte is dat de KNVB een manier zocht om het plezier in voetbal bij jeugdspelers te verhogen en daarmee op termijn ook de prestaties in de breedte’, vertelt Neuvel. ‘De status Lokale Jeugdopleiding is een eerste stap op weg naar de regionale en eventueel landelijke status. NMC Bright, een onafhankelijk adviseur,voert in opdracht van de KNVB de audits uit om vast te stellen of clubs voldoen aan de minimale kwaliteitseisen (2013-2020) voor een Regionale Jeugdopleiding, zoals beschreven in het KNVB Kwaliteit & Performance Model voor jeugdopleidingen.’

Vl.n.r: Marco Neuvel, Alfred Kok en Danny Hijzelendoorn

Tijdens de audit eind januari bleek dat de regionale status nog te hoog was gegrepen, maar de club voldeed wel aan de Lokale Status. De eindconclusie van het auditrapport is dat Pancratius beschikt over een goed georganiseerde jeugdopleiding die zich de afgelopen twee seizoenen stevig heeft ontwikkeld. De volgende belangrijke stappen die Pancratius volgens het rapport moet zetten is het vrijmaken van technisch kader voor het (door)ontwikkelen en uitdiepen van de visie op opleiden.

 

Aandacht voor selectieteams én breedtesport

Marco Neuvel zag als begeleider  van het certificeringstraject veel betrokkenheid van een groep Pancratianen. ‘Als ik het vergelijk met andere clubs, merk ik echt dat Pancratius alles in het werk stelt haar jeugdopleiding te verbeteren en zo het plezier bij spelers te verhogen en daarmee – daarvan ben ik overtuigd – de sportieve prestaties van de club. Ook de aandacht voor zowel de selectieteams als de breedtesport vind ik een heel positief punt van Pancratius. Een goed voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld dat Pancratius speciale loop-en techniektraining aanbiedt waaraan ook de lagere teams kunnen meedoen.’

 

Uitstraling naar de regio

Bestuurslid technische zaken Alfred Kok gaf aan dat het behalen van het certificaat voor Pancratius geen doel op zich was. We waren op zoek naar nieuwe handvatten en richtlijnen om onze jeugdopleiding en organisatie te verbeteren. Die hebben we gevonden in het programma van NMC Bright. Ons streven als club is meer uitstraling te hebben in de hele regio. Met het certificaat dat we nu hebben weten ouders en jeugdspelers dat er bij ons alles aan wordt gedaan om het plezier in voetbal te vergroten. En dat zal alleen maar beter worden als we straks hopelijk ook de regionale status weten te verwerven.’

 

Ambitieus

Danny Hijzelendoorn, hoofd jeugdopleidingen bij Pancratius, is ambitieus. ‘Als het aan mij ligt stoomt de club zo snel mogelijk door naar de Regionale status. En dat kan ook. Aan het begin van het seizoen 2016-2017 zijn we aan de slag gegaan om het certificaat te halen. Uit de audit op basis waarvan we nu de lokale status hebben gekregen, blijkt dat er op dit moment nog slechts zeventien van de 64 eisen zijn waaraan we nog niet voldoen om de status Regionaal te verwerven. Daarmee zijn we nu al weer volop bezig. Bijvoorbeeld om onze trainers psychologische en pedagogisch-didactische cursussen te laten volgen waardoor ze jeugdvoetballers nog beter kunnen benaderen, begeleiden en vaardigheden aan te leren. Daarnaast gaan we hard aan de slag met het maken van video-analyses, wat ook een belangrijk onderdeel is de regionale status te behalen.’