Jesses Nieuw-West

Eerder dit jaar nam dagelijks bestuurder Jesse Bos na een periode van vier jaar afscheid van Nieuw-West. In een regelmatige column beschrijft zij haar ervaringen van toen en nu. Deze keer: Het borrelt in Nieuw-West.

Jesse Bos

Jesse Bos

Daar zit je dan, in de deftige ruimte van de Eerste Kamer in Den Haag. Een bijeenkomst van bestuurskundigen, en een lezing van Henk de Jong, die een paar jaar geleden nog de baas van alle ambtenaren in Amsterdam was. Hij is in New York geweest, en was enthousiast over de bewegingen in deze stad waar universiteiten, professionals, bedrijven en bewoners, vaak gefinancierd door grote fondsen van succesvolle zakenmensen zich mengen in de discussie over de toekomst van de stad.

‘Wie stuurt de stad?’ was de vraag. Al gauw ging de discussie over de positie van de burgemeester, over de stadsprovincie, over het democratisch tekort en dergelijke. Het blijven tenslotte bestuurskundigen.

Lees het hele artikel in de Westerpost van 22 oktober