Jaarlijkse boomweggeefactie: vanaf 13-maart

Bij  het begin van de lente rond 21 maart wordt
elk jaar de jaarlijkse nationale boomplantdag gehouden.  Niet alleen op scholen wordt daar een feest
van gemaakt. Ook een heleboel tuinen zouden er feestelijker uitzien met
natuurvriendelijke hoekjes en bomen en struiken die voor insecten en vogels
beschutting en voedsel bieden.

Vanaf september verzamelen we wekelijks karren vol aan boompjes, die van 13 maart beschikbaar gemaakt worden

Daarom organiseert De Heimanshof , samen met Stichting
M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefactie . De natuur is namelijk zeer
productief in het uitzaaien van jonge boompjes en struiken als je de kennis en
de inzet hebt  om er wat mee te doen. In
de heemtuin en bij de natuurontwikkelingsprojecten worden duizenden exemplaren
verwijderd gedurende de winter, waarvan er vele prima elders van pas kunnen
komen.

Ook dit jaar staan er vanaf woensdag 13  maart tot ca 1 april weer  18.000 boompjes klaar voor belangstellenden.
Hoe ‘groener’ iemand  zijn tuin of
terrein wil  inrichten, hoe meer bomen er
mee mogen. Het enige wat wij daarvoor terug vragen is dat  men De Heimanshof stond met een lidmaatschap
of een gift. 

Oproep1: Niet bij
ons komen er veel bomen en struiken spontaan op. Dat gebeurt overal. We houden
ons daarom aanbevolen voor kleine bomen en stuiken uit uw eigen tuin, die via
deze dagen een nieuwe eigenaar kunnen vinden. Wij komen niet ophalen.

Ca 70 soorten zijn dit jaar beschikbaar in variërende
aantallen:

Berk, zwarte els, Hollandse linde, populier, katjes dragende
en schietwilgen, goudwilg, kruipwilg, meidoorn, sleedoorn, duindoorn,  sneeuwbes, liguster, taxus, hulst,
laurierkers,  zure kers, zoete kers,
hazelaar, zomer eik, moseik, Amerikaanse eik beuk , haagbeuk,  iep, es, esdoorn, noordse esdoorn,
veldesdoorn, kardinaalsmuts, Europese vogelkers, rode kornoelje, japanse
kornoelje, vlier , 3 soorten druiven, kruisbes, zwarte bes, Japanse wijnbes ,
framboos, fraam, cranberry,  lijsterbes,
duindoorn, bosroos, hondsroos, duin roos, Gelderse roos, taxus, sering, hulst,
liguster , paardenkastanje,  grauwe
abeel, wilde peer,  taxus, douglas spar,
lariks, Oostenrijkse den, grove den, vlinderstruik, kamperfoelie, sneeuwbes

Openingstijden (met speciale ontvangst en informatie voorziening)
in De Heimanshof:

Woensdag 13 maart van 10 tot 17 uur, donderdagmorgen14,
ma  morgen 19 tm do morgen 21, ma morgen
25  tm do morgen 28. En verder op
afspraak; 

N.B: Op zaterdag 23 maart is er een bomen markt bij het
Raadhuis in Heemstede van 10-16 uur.

De actie loopt volgens het principe: wie het eerst komt… op
de reguliere  openingstijden door tm
maandag 1 april  Daarna gaan we de
resterende bomen ruimen en zomer granen inzaaien

Voor meer informatie:   

Franke van der Laan: beheer@deheimanshof.nl  of 06-48226490