Inspraak duurzaam verwarmen

Verdeling van de warmte-opties in Nieuw-West.

Nieuw-West –Tot en met 15 mei 2020 kunnen burgers (bewoners, ondernemers en instellingen) in Amsterdam hun mening geven over de ‘Transitievisie warmte’ (TVW) van de Gemeente Amsterdam. In de TVW staan plannen om het aardgas dat nu meestal voor de verwarming gebruikt wordt, te vervangen door andere ‘warmte-opties’. Welke warmteoptie dat is, kan per wijk verschillen.

CeesFisser@Westerpost.nl

Op dit moment wordt voornamelijk aardgas gebruikt voor de verwarming van woningen, bedrijfspanden en instellingen, zoals scholen. Maar het gemeentebestuur wil dat Amsterdam ‘aardgasvrij’ wordt, om de stad ‘duurzaam en klimaatneutraal’ te maken. Amsterdam heeft nagedacht over hoe en in welke volgorde buurten aardgasvrij zouden moeten worden. De overstap naar ‘duurzaam verwarmen’ gaat niet van vandaag op morgen, maar stapsgewijs.

Transitievisie Warmte

In de TVW staat hoe het gemeentebestuur als stad ‘van het aardgas af’ wil gaan. De projectpagina voor de TVW is te vinden op: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/inspraak-transitievisie-warmte.

Of open www.amsterdam.nl en geef als zoekwoord: ‘inspraak transitievisie warmte’.

Op die pagina staat een koppeling naar de gehele visie met de technische en financiële berekeningen (113 pagina’s). Voor alleen de hoofdlijnen en de uitkomsten is een samenvatting (nog geen 3 pagina’s) beschikbaar.

Laagste kosten?

Op een digitale kaart is voor elke buurt te zien voor welke warmteoptie de gemeente gekozen heeft, op basis van de ‘laagste maatschappelijke kosten’. Dat wil zeggen: de laagste kosten voor de gemeente, netbeheerder, energieleveranciers en woningbouwverenigingen. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die warmteoptie ook voor eigenaar van de woning of het bedrijfspand de goedkoopste of comfortabelste optie is! Zo zijn er bijvoorbeeld in Nieuw-West een paar gebieden aangewezen voor “all-electric met warmtepomp” – zoals Nieuw Sloten en De Aker – terwijl de eigenaren nog flink zullen moeten investeren om die (veelal al goed geïsoleerde) woningen geschikt te maken.

Inspreken

Inspreken bij de TVW kan op twee manieren: schriftelijk en digitaal. Als u schriftelijk wil reageren, stuurt u uw reactie naar: De directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Digitaal reageren, kan met de knop “Geef uw mening” op de bovengenoemde TVW-projectpagina. U kunt daar een aantal vragen beantwoorden.

Alle reacties worden anoniem gemaakt en gebundeld in de Nota van beantwoording. Daarin staat ook wat burgemeester en wethouders met de reacties doen. En welke aanpassingen aan de TVW zijn gedaan door de reacties.