Inloopavonden Nota Parkeren

Stadsdeel Nieuw-West organiseert in mei en juni vier inloopavonden om bewoners te informeren over het voorlopige advies over betaald parkeren in sommige delen in Nieuw-West. Dit gebeurt omdat het voor bewoners steeds moeilijker wordt om een parkeerplek te vinden in de wijken. Na inspraak, besluit het college en de gemeenteraad  uiteindelijk over het voorstel.

Inloopavonden

De inloopavonden gaan plaats vinden in de gebieden Slotermeer, Geuzenveld, Osdorp, De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten. Voor Slotervaart en Sloterdijken worden er geen aparte informatieavonden georganiseerd omdat de nota niet of nauwelijks van toepassing is op deze gebieden. Het stadsdeel stelt voor betaald parkeren in te voeren in de buurten waar nu overlast is, of waar dit in het verleden is geweest, de blauwe zones. Op de bijgevoegde kaart is precies te zien  voor welke buurten betaald parkeren wordt voorgesteld.

 

Slotermeer: 21 mei, 19.00-21.00

Tuinstadhuis Plein ’40-’45  1

Geuzenveld: 27 mei, 19.00-21.00

De Pieter Jelles Troelstraschool, Doctor H. Colijnstraat 2

De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten: 4 juni, 19.00-21.00

Vlaamsche  Reus, Hechtelstraat 49

Osdorp: 6 juni, 19.00-21.00 uur

De Meervaart, Meer en Vaart 300 (correctie 23 mei 2019)

 

Aanmelding voor deze inloopavonden is niet nodig.

 

Parkeerdruk neemt toe

De laatste jaren neemt de overlast met betrekking tot parkeren ook in gebieden buiten het centrum toe. Uit parkeerdrukmetingen, enquêtes en gesprekken met bewoners is naar voren gekomen dat in sommige buurten in Nieuw-West de parkeerdruk oploopt tot boven de 100%. Het stadsdeel heeft gericht, per buurt gekeken of en welke maatregel nodig is om de parkeerdruk te verminderen. Tijdens de aankomende inloopavonden kunnen bewoners, ondernemers en belangenorganisaties uitleg verwachten over het tot stand komen van deze maatregelen. De inhoudelijk betrokken ambtenaren en de portefeuillehouder Parkeren, Erik Bobeldijk, zullen in de vorm van tafelgesprekken informatie verstrekken aan de bewoners en andere geïnteresseerden. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de inspraakmogelijkheden en het besluitvormingstraject.

 

Extra informatie Nota Parkeren 

Voor vragen over het parkeerbeleid en de besluitvorming kunnen bewoners, ondernemers en belangenorganisaties het stadsdeel telefonisch bereiken op het nummer: 14-020. Op werkdagen van tot 08:00-18:00.

 

Schriftelijke opmerkingen over de Nota Parkeren kunnen worden gestuurd naar: bestuursondersteuning.SDNW@amsterdam.nl. Tijdens de stadsdeelcommissie vergadering op 11 juni komt de Nota Parkeren aanbod. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden om in te spreken. Meer informatie over het inspreken kan worden opgevraagd via: bestuursondersteuning.SDNW@amsterdam.nl. Vanaf 21 mei zal de Nota Parkeren met de voorgestelde maatregelen worden gepubliceerd op amsterdam.nl/nieuwwest