Ingezonden brief aangaande de Nieuwe N200

De Nieuwe N200: Gaat Amsterdam straks weer voor een miljoen afbreken?

In de plannen voor de Nieuwe N200 staat een doorfietsroute tussen Halfweg en Amsterdam getekend. Deze doorfietsroute moet aansluiten op de doorfietsroute van Haarlem naar Halfweg om zo een lange doorfietsroute te vormen tussen Amsterdam en Haarlem. Het stuk tussen Haarlem en Halfweg ligt er al en met de vernieuwing van de N200 zou het stuk tussen Amsterdam en Halfweg ook voltooid worden. De gemeente Amsterdam heeft echter besloten om dit stuk toch niet aan te leggen. Mocht de gemeente op een later tijdstip echter beslissen de doorfetsroute toch aan te leggen stuit ze op veel problemen. Het gaat om problemen die later alleen op een dure manier opgelost kunnen worden. Het nieuwe, zwarte asfalt zal er dan uit moeten en het geluidsscherm zal moeten worden verplaatst. Dit zal naar schatting meer dan een miljoen euro kosten. Deze miljoen euro hoeft niet uit te worden gegeven als men beslist om de doorfietsroute toch, zoals gepland aan te leggen. Waarom legt de gemeente de doorfietsroute dan niet meteen aan? We moeen toch mensen uit de auto krijgen om milieudoelstellingen te behalen?

De Nieuwe N200: Gaat Amsterdam straks weer voor een miljoen afbreken?

De gemeente Amsterdam wil de kosten die het meebrengt om de fietsroute aan te leggen nu niet dragen. Daarmee schuift ze deze kosten niet alleen op de lange baan, maar verhoogt de kosten met een miljoen als ze later beslist toch de plaannen uit te voeren. Het is een vreemde manier van besparen, een voorschotje nemen op de toekomst eigenlijk. Als bewoner aan de Harlemmerweg (N200) juich ik een doorfietsroute toe als deze ook echt als zodanig wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen een fietsroute met zo min mogelijk obstakels zoals rode stoplichten, bochten en andersoortig verkeer. De gemeente Amsterdam wil echter dat over 3 kilometer de doorfietsroute wordt gedeeld met het (vracht)autoverkeer van de bewoners en bedrijven aan de Haarlemmerweg. Omdat het gemengde verkeer op de 3 meter brede weg in het verleden veel ongevallen heeft veroorzaakt zien de bewoners het niet zitten dat het aantal bromfietsers en fietsers wordt uitgebreid. Temeer niet omdat het (vracht)autoverkeer ook toe zal nemen. Van een doorfietsroute is dan geen sprake meer. Daarom hebben de bewoners voorgesteld om hun bestemmingsverkeer om te leiden. Dit vindt de gemeente echter te veel kosten. Om welk bedrag dat gaat is niet duidelijk gemaakt helaas. Het lijkt mij dat het ver onder een miljoen blijft. Daarmee wordt de door de bewoners aangedragen omleiding veel goedkoper dan de aanleg van de doorfietsroute op een later tijdstip.

Dat de intentie bij de
gemeente was om een doorfietsroute aan te leggen is duidelijk. Het is nu aan de
gemeente om te beslissen of ze direct met de aanleg van het fietspad langs de
N200 dit uit voeren als doorfietsroute. Uitstel tot een later tijdstip gaat
veel geld kosten en komt ook het milieu niet ten goede. Ik zou het
onbegrijpelijk vinden als de gemeente beslist om in deze tijd zoveel geld
“weg te gooien” en milieumaatregelen uit te stellen.

Jochum van den Broek