Informatiemarkten Westtangent buslijn door Nieuw-West

Op 10, 14 en 15 december zijn er informatiemarkten over de Westtangent  in Osdorp, Nieuw Sloten en Slotermeer.Vanaf 26 november tot 21 januari is de inspraakperiode over de plannen voor de deze snelle buslijn door Nieuw-West.De komst van de Westtangent heeft gevolgen voor het openbaar vervoer in Nieuw-West en voor de openbare ruimte. Iedereen die daarop een reactie wil geven, is welkom op de informatiemarkten. 

De Westtangent rijdt tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Plaza; voor een groot deel de route van de huidige lijn 69.

De inspraaknota schetst de gevolgen voor het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Alles over de inspraak staat op www.amsterdam.nl/inspraak.

De informatiemarkten zijn in het Huis van de Wijk, van 17:00 tot 20:00 uur. Op 10 december in Osdorp, 14 december in Nieuw Sloten en 15 december in Slotermeer.

In een Nota van Beantwoording geeft het college van Burgemeester en Wethouders na afloop van de inspraaktermijn, bij alle ingebrachte punten aan wat zij daarmee doet en waarom.

De bestuurscommissie van Nieuw-West adviseert over die nota. Daarna stelt het college de nota vast, naar verwachting voorjaar 2016.

De gemeente informeert vervolgens de mensen die een inspraakreactie hebben gegeven, schriftelijk over de beantwoording.