Informatiebijeenkomst hergebruik Lumion

Boordevolle zaal met verontruste bewoners uit Nieuw Sloten.

Uit de Stadsdeelcommissie 

Nieuw-West – Vorige week donderdag hield de gemeente Amsterdam een informatiebijeenkomst over het hergebruik van een pand aan de Anderlechtlaan, dat in gebruik was bij Lumion. Een impressie van een emotionele bijeenkomst… 

CeesFisser@Westerpost.nl

De grootste doelgroep voor dit bericht, de bewoners en ondernemers uit Nieuw Sloten (inclusief Park Haagseweg) weet op grond van de titel al waarover het gaat. Bij bewoners en ondernemers uit andere delen van Nieuw-West valt niet meteen het kwartje: de gemeente Amsterdam is van plan om in het voormalige schoolgebouw van Lumion aan de Anderlechtlaan een groep van 55 tot 70 “ongedocumenteerden” te huisvesten.

Ongedocumenteerden is volgens Amnesty International de verzamelnaam voor vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is verlopen; uitgeprocedeerde asielzoekers; buitenlandse vrouwen met kinderen die door hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning; slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen; statelozen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte; én familieleden van migranten die zorg behoeven en die in het herkomstland niet kunnen krijgen. Ze hebben (nog) geen verblijfsvergunning gekregen, of zijn die weer kwijtgeraakt.

De gemeente had – zo bleek tijdens de informatieavond– de uitnodigingsbrief voor die avond bij nog geen 1000 van de ruim 5500 adressen in Nieuw Sloten verspreid. Andere belangstellenden hadden de uitnodiging op Facebook of Nextdoor gelezen.

De bijeenkomst werd deskundig begeleid door Frank Ratelband.

Wie en wanneer?

Arjan Spit, projectleider voor de huisvesting van de ongedocumenteerden, vertelde o.a. dat – wanneer de locatie Lumion geschikt geacht wordt, de gemeente de keuze heeft tussen het huisvesten van een groep min-of-meer zelfstandigen die zelf inkopen kunnen doen en hun maaltijden kunnen bereiden, óf een groep van meer kwetsbare mensen die medische of psychische problemen hebben en waarbij 24/7 begeleiding aanwezig is. De bewoners krijgen anderhalf jaar de tijd om uit te zoeken of ze al dan niet alsnog een verblijfstatus kunnen krijgen, danwel Nederland moeten verlaten.

Mochten B&W een positief besluit nemen voor deze locatie en de procedures voor de inpandige verbouwing (met aanvraag voor ontheffing op het Bestemmingsplan) vlot worden doorlopen, dan kunnen de eerste bewoners in het voorjaar 2020 erin.

Later beantwoordde de Amsterdamse wethouder Sociale Zaken en Diversiteit, Rutger Groot Wassink (GroenLinks), een vraag over wat voor soort mensen de ongedocumenteerden in Amsterdam zijn: het zijn voornamelijk relatief jonge mannen, voor een groot deel uit Eritrea. Welke groep in Lumion komt, is nog niet bekend, maar er komt geen opvang voor gezinnen.

De Mijlpaal maakt zich zorgen

Ook de directeur van de naastgelegen basisschool De Mijlpaal vroeg en kreeg het woord. Hij maakt zich zorgen om de 500 kinderen op zijn school. Ook de Medezeggenschapsraad van De Mijlpaal zei dat veel ouders zich zorgen maken over de doelgroep die gehuisvest wordt. Daarnaast vonden de ouders dat de verdeling van opvang over de stad eerlijker kan. Andere omwonenden vroegen of de wethouder wel rekening houdt met andere kwetsbare groepen die al in Nieuw Sloten gehuisvest worden, zoals de GGZ, een grote woongroep van Cordaan, Philadelphia Zorg, én veel ouderen in de wijk.

Groot Wassink zei dat tot nu toe alleen gekeken was of leegstaande panden die in het bezit zijn van de gemeente Amsterdam ‘technisch’ geschikt gemaakt kunnen worden, maar dat de informatiebijeenkomst deel uitmaakt van de afweging of er voor de locatie ook voldoende draagkracht is in de buurt. Zo was de gemeente voor een pand in Noord tot de conclusie gekomen dat kinderopvang een betere bestemming was dan de opvang van ongedocumenteerden. Als B&W kiezen voor de locatie Lumion, dan wordt daarna met belanghebbenden (waaronder de politie, de school en bewoners in een begeleidingsgroep) gekeken welke maatregelen genomen moeten worden voor een veilige huisvesting, zowel voor degenen die opvang krijgen, als voor de buurt. Mensen met een crimineel verleden of die uit zogeheten ‘veilige landen’ komen, krijgen volgens Groot Wassink geen toegang tot deze vorm van opvang.

Vooringenomenheid

Een groot deel van de aanwezig was slechts naar de bijeenkomst gekomen om de gemeente te laten weten dat zij tégen de opvang in Lumion zijn. De aangereikte informatie had – gezien hun reactie op de antwoorden – niet of nauwelijks invloed op hun mening. Daar kon ook de uitleg van de manager van panden waar een deel van de doelgroep nu al gehuisvest is – zonder problemen voor die buurten – niets aan veranderen.

Verder vertelde een bewoner van het Belgiëplein, die in een werkgroep gezeten had om de overlast van drugshandel op de parkeerplaats te verminderen, dat dát probleem nog niet is opgelost en dat de bewoners niet op nóg een probleem zitten te wachten.

Positief geluid

Slechts een handje vol bewoners had de moed om te zeggen dat de huisvesting die de gemeente voor ogen heeft, ook een positief effect zou kunnen hebben op de buurt.

Vervolgtraject

Op dinsdag 17 september kon de Stadsdeelcommissie Nieuw-West advies geven aan B&W. Als B&W eind oktober 2019 zou besluiten om het Lumion-gebouw in gebruik te nemen, zou een aanvraagprocedure volgen voor ontheffing op het Bestemmingsplan, met bezwaar- en beroepsmogelijkheden.