Informatieavond over wateroverlast in Zwanenburg

Afgelopen donderdagavond werd in cultureel centrum De Olm een informatieavond gehouden over de werkzaamheden die in de Lindenlaan gaan gebeuren zodra het werk in de Domineeslaan is afgerond.  “Het is niet verstandig als er twee projecten tegelijk in het dorp worden uitgevoerd. Net als in de Domineeslaan gaat de aannemer ook in de Lindenlaan een extra leiding boren die onder het park doorloopt richting Troelstralaan. Het is minder ingrijpend en alleen de kruising Lindenlaan-Kastanjelaan wordt afgesloten”, aldus Kees Bos, portefeuillehouder namens de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg.

Foto: Peter Vreeswijk

Foto: Peter Vreeswijk

In de Lindenlaan wordt een 190 meter lange buis aangelegd van negentig centimeter doorsnede. Hij komt te liggen onder het bestaande riool en niet zoals in de Domineeslaan ernaast. Het is minder risicovol, en het boren is daardoor makkelijker omdat er dieper wordt geboord en de kans dat de grond inzakt of het wegdek omhoog komt veel kleiner is.

Kees Bos geeft aan dat de buis bij overvloedige regenval de eerst instantie als buffer fungeert en uiteindelijk door het park de Troelstralaan bereikt. Een stuk van de Kastanjelaan gaat open om het riool te vergroten en een nieuwe pijp aan te leggen.

Inmiddels is gestart  met het uitdiepen en verbreden van de tocht  langs de Troelstralaan waar het overtollige water vanaf de Domineeslaan en straks ook vanuit de Lindenlaan wordt heen gepompt.