Immigratie: Hoe lang gaat dat nog door? 🗓 🗺

Amsterdam Nieuw-West
Het Pluspunt Map

Dinsdag 27 maart bespreekt de Interculturele Werkgroep Laat het van Twee Kanten Komen

vragen die bewoners hebben over immigratie.

Plaats: Het Pluspunt, Albardakade 5, Geuzenveld ( eindpunt lijn 13)

Aanvang: 19. 30 uur; vanaf 18. 30 uur inloop met soepmaaltijd.

Instroom van vreemdelingen is dat iets van de laatste vijftig jaar? Of kwam het in vroegere eeuwen ook al voor? Hoe lang blijft het doorgaan?

Soms beweren mensen dat ‘inburgeren’ gelijk staat met assimileren. Moet je je ‘oude’ cultuur opgeven?  En dan nog, is integratie ook een taak voor de oorspronkelijke bewoners?

In de woonwijken met veel variatie in de bevolkingsgroepen komen deze en andere vragen telkens weer naar boven. 

Dinsdag 27 maart gaat Prof. James Kennedy, historicus en immigrant, hierover met bewoners in gesprek.

Ieder is welkom!!

De Interculturele Werkgroep organiseert al meer dan 12 jaar thema-avonden, debatten of dialogen, waarin wij bewoners van diverse culturen met elkaar in gesprek brengen.

Het elkaar kennen, erkennen en stimuleren van sociale cohesie bepaalt onze dynamiek.

Info:

Luuk Wieringa

luwieringa@planet.nl;

020 -6144 924