Iedereen doet mee

Nieuw-West – Vorige week discussieerden zo’n 50 bewoners over de vraag: Hoe staat het met de sociale cohesie, vervreemding en radicalisering in uw wijk? Wie moet zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving? Het stadsdeel of de bewoners? Wat stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud betreft, is het ‘en-en’: “Het stadsdeel is verantwoordelijk, maar kan niet zonder medewerking van bewoners. Iedereen doet mee!”

 

Iedereen Doet Mee

Cees Fisser (@cehabeef)

 

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud had de bewoners van de Jacob Geelbuurt, Jaques Veltmanbuurt en Slotermeer Zuidwest (totaal circa 5100 huishoudens) op 4 oktober uitgenodigd voor een discussieavond over ‘sociale cohesie, vervreemding en radicalisering’.

Onder sociale cohesie of sociale samenhang wordt verstaan: de betrokkenheid van mensen op elkaar, bij maatschappelijke organisaties en bij de samenleving als geheel.

Vervreemding is het verschijnsel waarbij er een geestelijke afstand ontstaat tussen de mens en de gemeenschap / samenleving waarin hij leeft.

Radicalisering is een groeiende bereidheid tot het ondersteunen of nastreven van ingrijpende veranderingen in de samenleving. Veranderingen, die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde.

De centrale vraag was: Hoe kunnen we sociale cohesie in de buurt verbeteren?

 

Sociale cohesie en zwerfvuil

Voor de (veelal autochtone) bewoners bleef het begrip ‘sociale cohesie’ lastig. In eerste instantie werd een gebrek aan sociale cohesie vaak beschreven aan de hand van het vele zwerfvuil op straat. Verder werden o.a. het rondhangen van hangjongeren, huisvuil over het balkon op straat gooien en olieverversen in de goot, als voorbeelden genoemd.

Maar ook toen in de tweede discussieronde gevraagd werd naar ideeën ter verbetering van de sociale cohesie, bleef menigeen voorbeelden noemen van wat men nu op straat ervaart en waarvan men schande spreekt.

 

Handhaving

Als oorzaak voor gebrek aan sociale cohesie werd de verloedering genoemd, die begonnen is in de jaren’60 (alles moest kunnen), of het moment dat je “Jan” mocht gaan zeggen tegen je docent. Ook de verdergaande vercommercialisering kwam ter sprake: als je als jongere geen merkkleding draagt en geen smartphone hebt, dan tel je niet mee (?!)

Als oplossing voor de problemen in de buurt werd vooral ‘handhaving’ genoemd: hard aanpakken van overtreders; terug naar (oudere) normen en waarden.

Repressie dus, in plaats van preventie.

 

Samen-leving

Slechts sporadisch werd vervreemding in verband gebracht met de mate waarin de moderne samenleving (minder) oog heeft voor de sociaal zwakkeren. De komende jaren, waarin het stadsdeel fors moet bezuinigen, en diverse (huur- en ziektekosten)toeslagen zullen verminderen, is het belangrijk dat we alert zijn op mensen in een slechte financieel-economische positie, met (ogenschijnlijk) weinig uitzicht op verbetering. Langdurige armoede kan leiden tot sociaal isolement. Sociaal isolement tot vervreemding en radicalisering.

Belangstelling tonen voor elkaar, én maatwerk-ondersteuning vanuit de overheid zijn sleutelwoorden voor een prettige ‘samen-leving’.

 

Iedereen doet mee

Achmed Baâdoud moest aan het eind van de avond [helaas] constateren, dat nogal wat mensen in de drie genoemde buurten niet zo tevreden zijn met hun woon- en leefomgeving. Al dalen de misdaadcijfers óók daar, men ervaart de buurt niet als veiliger en prettiger dan voorheen.

Daarnaast werd [gelukkig] ook duidelijk: actuele voorbeelden van vervreemding en radicalisering, anders dan die via de media de huiskamer binnenkomen, zijn niet genoemd!

“Leren of werken” zijn de activiteiten waarvoor Baâdoud zich de komende tijd zal inzetten, als het gaat om jongeren tot 27 jaar. Rondhangen is er niet meer bij. En voor ouderen geldt, dat Baâdoud zoveel mogelijk mensen aan het werk wil zien, om armoede tegen te gaan (1000 banenplan).

Als het gaat om een prettige woon- en leefomgeving doet Baâdoud ook een beroep op inwoners die geen studie doen en geen baan hebben. Zelfs als zij thuis zitten – en geen vrijwilligerswerk doen – kunnen ze een bijdrage leveren, door de oren en de ogen van het stadsdeel te zijn en te melden als er dingen gebeuren die de veiligheid en leefbaarheid in een wijk aantasten. Want wat Baâdoud betreft: “Iedereen doet mee!”

  1 comment for “Iedereen doet mee

  1. 12/10/2011 at 06:55

    Consistente boodschap van Achmed Baâdoud: dinsdag 11 oktober riep hij ook bewoners van Geuzenveld-Slotermeer in De Ontmoeting op om zelf actief ogen en oren open te houden. Schoon, heel en veilig? We moeten het samen doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.