Huiseigenaren opgelet!

De meeste Amsterdamse huiseigenaren wonen op grond van de gemeente en moeten daarover erfpacht betalen. De gemeente heeft onlangs besloten om het erfpachtsysteem ingrijpend te veranderen. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen met een huis op erfpacht. Mensen kunnen overstappen op het nieuwe systeem van ‘eeuwigdurende’ erfpacht. Maar vanaf 1 januari 2020 verslechteren de voorwaarden daartoe dramatisch. De gemeente legt in veel gevallen de facto beslag op een flink extra deel van de WOZ-waarde van woningen. Jarenlang bracht de gemeente ongeveer 10-15 procent van de woningwaarde in rekening, als vergoeding voor de grond. Maar in het nieuwe stelsel schieten de prijzen pijlsnel omhoog.

Daarom kan het belangrijk zijn om voor 1 januari 2020 een aanvraag te doen om over te stappen op de nieuwe, eeuwigdurende erfpacht. Wie niet nu, maar pas daarna een aanvraag doet, moet soms wel tien keer zoveel betalen, of nog meer. Let op: dit is niet overdreven. Overstappen kan door het hele bedrag in een keer over te maken, waarna je er dan ‘voor eeuwig’ vanaf bent, of door ‘vast te klikken’ op een jaarlijks bedrag dat ingaat zodra het huidige erfpachtcontract is afgelopen. En wie vastklikt, kan op elk later moment alsnog afkopen.

Veel mensen zijn echter niet goed op de hoogte van wat speelt. De gemeente is te laat begonnen met informeren, en heeft lange tijd ook onvolledig geïnformeerd. Gezien het grote belang van deze beslissing, is dat schandalig. Het hele stelsel is onredelijk, asociaal en jaagt Amsterdammers nodeloos op hoge kosten. Dit systeem is ingevoerd door het vorige college met VVD, SP en D66 en helaas heeft het huidige college van SP, GroenLinks, PvdA en D66 besloten om er rucksichtslos mee door te gaan. Het CDA pleit al jaren voor een beter stelsel en heeft zich steeds verzet tegen deze erfpachtwoeker. Maar het is wel wat nu geldt. En als u dus nu niets doet, kan dit u – of uw erfgenamen – straks duizenden euro’s per jaar extra gaan kosten. Het kan ook grote gevolgen hebben voor de waarde van uw huis. Daarom toch onze oproep: kom in actie en vraag vrijblijvend een overstapaanbieding aan. Ondertussen blijven wij vechten voor een eerlijke erfpacht.