Hostel in Osdorperhof?

Uit de Bestuurscommissie

 Nieuw-West – De gemeente Amsterdam werkt graag mee aan initiatieven om lang leegstaande kantoorruimte te gaan gebruiken voor andere doelen. Bijvoorbeeld om in te wonen, of als horeca. Dat hierbij altijd een zorgvuldige belangenafweging nodig is, bleek vorige week toen Ans Schrader insprak om haar bezorgdheid te uiten over de geplande omzetting van drie etages kantoorruimte onder 50 (55Plus)woningen, naar een hostel met 300 bedden.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Ans Schrader kwam inspreken namens de Bewonerscommissie Osdorperhof. Die commissie vertegenwoordigt 122 appartementen die verhuurd worden als 55Plus-woningen. Elders in het pand heeft Cordaan woonruimte voor mensen met een VGZ- of GGZ-indicatie [verstandelijke of geestelijke zorg, CF].

Schrader was toevallig ter oren gekomen, dat stadsdeel Nieuw-West vergunning heeft verleend aan Rochdale, de eigenaar van dat pand aan de Pieter Calandlaan 86, om drie etages gebouwd als ‘kantoorruimte’, te gaan gebruiken als ‘logiesfunctie’. Er zou zich een hotel mogen vestigen op de eerste, tweede en derde etage.

Hostel met 300 bedden

Rochdale heeft – zonder enig overleg met de Bewonerscommissie of de andere gebruikers – de drie etages verhuurd aan ondernemers die er geen hotel, maar een hostel [jongeren pension, CF] willen exploiteren. Uit de aanvraag blijkt namelijk dat de doelgroep 21 tot 40-jarigen is en dat de inrichting zal bestaan uit slaapzalen met stapelbedden.

Osdorperhof aan de Pieter Calandlaan

Osdorperhof aan de Pieter Calandlaan

Schrader: “Om het verhaal rond te krijgen zijn er allerlei sociaal-maatschappelijke voorzieningen aan de haren bijgesleept: instop-oma’s, voorlees-vaders, koffer-dragers, toetjes-versierders, enzovoort. Stroopwafels-bakken schijnt ook ineens een sociaal maatschappelijke gebeurtenis te zijn. […] Als er een hostel komt met 300 bedden zal dat veel overlast geven voor de andere bewoners. Allemaal door één ingang. Met hun bijbel, Lonely Planet, komen zij naar Amsterdam, slechts geïnteresseerd in drie dingen: de coffeeshop, de coffeeshop en de coffeeshop.”

Overlast

De bewoners vrezen overlast van zoveel mensen door één ingang, van softdrugs-dealers op straat, van huurfietsen kris-kras rond de ingang, en van lawaai tot ’s avonds laat op het dakterras. Zij vinden dat een hostel met 300 bedden niet past in een complex met de status ‘55Plus’, met veel hoogbejaarden.

Potentieel spannende aanvragen

André Meijler(SP) had vooraf mondelinge vragen aan het DB voorgelegd; of het DB ervan op de hoogte is en wat het DB er van vindt.

Achmed Baâdoud (PvdA) antwoordde dat de aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan besproken is met portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Erik Bobeldijk (SP) en met hem, als portefeuillehouder Economie. De bestemming ‘kantoren maatschappelijke functie’ wordt opgezet in ‘horeca’. Dit besluit is gepubliceerd op de website van de gemeente Amsterdam. Het is gemeentelijk beleid om lang leegstaande kantoorruimte een andere bestemming te geven. Zo heeft het DB ook meegewerkt aan de omzetting van een kantooretage op het Osdorpplein, boven de Etos, voor de ontwikkeling van een hotel met 70 kamers.

Simone Plantinga (GroenLinks) vroeg het DB om verzoeken voor afwijken van het bestemmingsplan die “potentieel spannend kunnen worden, en dit voelt wel zo aan”, voortaan aan de gehele BC voor te leggen: “Dit zijn wel zaken waar wij iets van willen vinden”. Volgens Baâdoud heeft de BC het DB gemandateerd om deze aanvragen te beoordelen: “We nemen de signalen van de bewoners serieus.”

Neslihan Bedirhanoğlu (M+) vroeg of er alsnog een inspraakavond komt voor de bewoners? Een officiële inspraakavond komt en niet, zei Baâdoud, maar hij wil wel vanuit z’n portefeuille Jeugd kijken hoe hij de werelden van jong en oud dichter bij elkaar kan brengen. Een bewonersavond is denkbaar. Voor de nog af te geven exploitatievergunning wordt gekeken wat mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Overleg toegezegd

Commissievoorzitter Annette Dekker (VVD) vond na 40 minuten dat het onderwerp genoeg besproken was en maande om tot een afronding te komen. Zij herhaalde de toezegging dat er nog overleg plaatsvindt tussen het stadsdeel, de hostel-exploitant en de bewoners voordat een besluit genomen wordt om al dan niet een exploitatievergunning te verlenen.

Conclusie: Kijk wekelijks op www.amsterdam.nl/bekendmakingen om te zien welke vergunningen de gemeente gaat verlenen of verleend heeft!