Hostel in Osdorperhof? (2)

Uit de Bestuurscommissie 

Nieuw-West – Elf maanden geleden berichtte dit blad over de mogelijk komst van een ‘hostel’ in het Osdorperhof. De juridische procedures zijn nog steeds niet afgerond, want stadsdeel Nieuw-West verleende alsnog / opnieuw vergunning voor dat hotel, nadat de oorspronkelijke vergunning moest worden ingetrokken. 

CeesFisser@Westerpost.nl

Op 23 maart 2016 heeft de Bewonerscommissie Osdorperhof ingesproken bij de BC. De reden was, dat stadsdeel Nieuw-West vergunning verleend had aan Rochdale om de leegstaande kantoorruimte op de eerste, tweede en derde etage van dat pand (Pieter Calandlaan 86) te verbouwen tot “You Hotel”, een hostel [jongeren pension; CF] met 300 bedden. Terwijl daarboven 122 appartementen verhuurd worden als 55Plus-woningen, een seniorenflat met vaak hoog bejaarden. En niemand had de bewoners over deze plannen geïnformeerd…

Osdorperhof, Pieter Calandlaan 86

De woordvoerder van de Bewonerscommissie zei toen: “Als er een hostel komt met 300 bedden, zal dat veel overlast geven voor de andere bewoners. […] Met hun bijbel, Lonely Planet, komen zij naar Amsterdam, slechts geïnteresseerd in drie dingen: de coffeeshop, de coffeeshop en de coffeeshop.” De bewonerscommissie ging een bezwaarschrift indienen tegen de verleende vergunning. Daarna bleef het stil in de media.

Vergunning ingetrokken

Eind januari 2017 zond het DB van ons stadsdeel een Nieuwsbrief naar het Algemeen Bestuur van de BC, met daarin een memo over het hostel. Op 31 mei 2016 had de bezwaarschriftencommissie de partijen gehoord en adviseerde het DB op 5 juli om de bezwaren van de bewoners ‘ontvankelijk en gegrond’ te verklaren. Kortom: de vergunning voor het hostel moest van tafel en het DB moest opnieuw een besluit nemen.

Vergunning alsnog verleend

Op 8 augustus ontving het DB aanvullende stukken van You Hotel, over “fietsparkeren, beheersmaatregelen en huisregels”. Op grond van die informatie heeft het stadsdeel alsnog / opnieuw vergunning verleend voor de verbouwing van kantoorruimte naar logiesfunctie. Maar niet op 20 december 2016, zoals in het memo van het DB aan de BC staat, maar al op 13 oktober! Want op 3 november zond het DB de aanvullende informatie door naar de bezwaarmakers, wat ertoe leidde, dat er vier aanvullende bezwaarschriften volgden.

Op 22 december liet het DB de bezwaarmakers weten dat de nieuwe bezwaarschriften ‘niet gegrond’ verklaard zijn. Volgens de toelichting “worden de belangen van de bewoners en van de huisartsenpost niet onevenredig geschaad door de komst van een hotel.” Er komt een aparte ingang voor het hotel, het dakterras mag niet door het hotel gebruikt worden, en er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Maar dat er “zo nu en dan sprake kan zijn van enige mate van overlast” kon niet worden uitgesloten.

De Bewonerscommissie Osdorperhof is in beroep gegaan bij de Bestuursrechter, om nu ook de nieuwe vergunning aan te vechten.

Geen bewonersavond

In het memo van DB aan de BC stond verder: “Er is tijdens de inspraakavond op 23 maart 2016 door portefeuillehouder Achmed Baâdoud de toezegging gedaan aan de bewoners van Pieter Calandlaan 86 om een bewonersavond te organiseren. Deze avond zal als doel hebben om gezamenlijk [te] van gedachte te wisselen over de komst van het You Hotel. Rochdale heeft aangegeven geen intentie meer hebben om verder te gaan met deze ondernemers. Zij zijn voornemens om het huurcontract niet meer voort te zetten. Er volgt binnenkort een privaatrechtelijke rechtszaak tussen You Hotel en Rochdale. In afwachting van het proces die [dat; CF] Rochdale tegen You Hotel aan het starten [is; CF], is het advies om op dit moment geen bewonersavond te organiseren.”

Wordt vervolgd…