Horrorscenario bushalte Schipholweg

Donderdag 16 november kreeg een groepje bewoners een brief van de gemeente dat we een “kwalitatief hoogwaardig bushaltecomplex pal voor onze deur kregen met abri’s, fietsenstalling en parkeerplekken” en dat wij al over een week geinformeerd zouden kunnen worden. In de brief was verzuimd, de lokatie, dag en uur van de informatie te noemen, wat gelijk symbolisch bleek te zijn voor de rest van deze ambtelijke horror, die over ons wordt uitgestort. Omdat onze buurman advocaat de gemeente per fax wees op deze omissie kregen we de volgende dag de brief met datum en lokatie. Uiteraard geen excuses , ook niet over de korte tijdsspanne tussen brief en bijeenkomst.

Hoewel slechts de bewoners van de Schipholweg tussen de Rietvinkstraat en de Sloterweg waren uitgenodigd (Verdeel en heers, laat niet teveel protesteerders tegelijk binnen), verschenen er gelukkkig veel meer bewoners van zowel de Schiholweg , de Sloterweg en de achterliggende straten. Iedereen was uiterst ongerust en iedereen kwam verbijsterd weer buiten.

Het bleek allemaal veel vreselijker dan we dachten.

De provinciale Schipholweg krijgt een vrije busbaan, die wordt aangelegd naast de normale stroken asfalt, dus  nog dichter bij de huizen aan de Schipholweg dan het verkeer nu langsraast.  Daartoe verdwijnt het fietspad aan de Schipholweg, dat nu door zeer veel brommers, fietsers, scholieren, ouders die hun kroost in kinderbakfietsen vervoeren, hondenuitlaters en joggers wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan alle middelbare scholieren, die naar Amstelveen fietsen. Dat moet allemaal over de gemeentelijke Schipholweg, die zelfs wordt versmald tot 3,5 meter (een soort pad) waar ook het autoverkeer, de bewoners, de vuilophaalwagens en het sluipverkeer moet gaan rijden. Nu kan er nog worden geparkeerd langs de stoepen van de huizen Schipholweg tussen de Sloterweg en de Rietvinkstraat, in de toekomst worden daar slechts 7 parkeerplaatsen gecreëerd , omdat ook de halte en de fietsenstalling er komen (ter hoogte van garage Beatrix) en de weg wordt versmald voor de bus. Nu moeten er circa 19 auto’s van de bewoners parkeren op dat stuk, in de toekomst is er dus nog maar ruimte voor 7 auto’s. Dit terwijl de Schipholweg al zucht onder vele langparkeerders, vakantievierders, die hier gratis hun auto neerzetten , bezoekers van de twee restaurants, autohandelaar Overveen etc, Daar komen dan nog de toekomstige busforenzen bij. Dat betekent dat de auto’s van de bewoners grotendeel zullen worden geparkeerd in de achterliggende straten, ook allen zeer smal. De Rietvinkstraat (met de kinderspeelplaats)zal worden gebruikt om verkeer richting Sloterweg af te wikkelen.

De aanwezige ambtenaren glommen van trots over hun plannen, “alles was immers onderzocht” en dit was de ideale lokatie. Vragen over nog meer zwaar verkeer vier meter dichter langs de huizen (geen van alle huizen is onderheid), verkeersveiligheid bij verdwijnen van een zeer intensief gebruikt fietspad waar kennelijk de ouders met kinderen in de bakfiets de barriere moeten gaan vormen tegen het toenemende autoverkeer op de ventweg, grote parkeerproblemen voor de bewoners en hun gasten, hangjongeren en vuiloverlast bij de abri’s en fietsenstalling werden allemaal luchtig beantwoord onder het motto: “dat zien we dan wel weer”. Duidelijk was dat geen der ambtenaren zich ter plekke had georienteerd. Een van hen had nog nooit van de Pa Verkuyllaan gehoord. Zij schatten de totale kosten 1,1 miljoen euro.

De bewoners waren het unaniem met elkaar eens dat dit een waanzinnig plan was, dat zeer veel grote bezwaren met zich brengt en toekomstige grote problemen. De ambtenaren gaven toe, dat het belangrijkste argument voor de plaatsing hier was, dat er immers al een voetgangersoversteekplaats op de kruising Sloterweg /Schipholweg was . Financieel scheelde dat best. Alle andere argumenten leken ondergeschikt.

De bewoners hebben twee alternatieven aangedragen, want alleen maar protesteren kan natuurlijk niet. De bewoners hebben dan maar zelf “meegedacht”, hoewel hen dat door de ambtenaren niet was gevraagd.

In de eerste plaats is de lokatie bij de kruising Pa Verkuyllaan-Schipholweg, bij de Marechaussekazerne aangedragen. Daar zijn immers al goed functionerende bushaltes en daar maken nu de bussen van Novotel/Marechausseekazerne een klein rondje van 20 seconden . De halte kan ook naar de hoek, als dat rondje teveel tijd kost (waarvoor de ambtenaren bang waren) . Daar wonen ook nog veel mensen, als men bijv. de flats aan de Pa Verkuyllaan beziet.

Het tweede alternatief is weer bij de kruising Schipholweg/Sloterweg, maar dan aan de westkant daarvan, dus achter het parkeerterrein van de Herbergh/autohandelaar Overveen. Dat biedt dezelfde voordelen als de geplande lokatie, zij het dat er ook dan een voetgangersoversteekplaats moet worden gecreëerd. Dus dat kost geld, zuchtten de planners.

Een aantal bewoners was zo geëmotioneerd, dat zij de bijeenkomst eerder verlieten, de overigen hebben de plannen en de avond als een grote nachtmerrie ervaren, een Kafka-situatie in Badhoevedorp.

De bewoners vrezen dat hun leefsituatie in een nu verkeersluw gebied met verkeersdrempels een grote horror zal worden en laten het er niet bij zitten. Zij zullen uiteraard op de ambtelijke formaliteiten inspelen, maar zij gaan het ook zoeken in frequent contact met de verantwoordelijke politici en veelvuldig in de kranten verschijnen. Deze bewoners zullen zich niet de status van gemeentelijke paria (zoals een van de bewoners in haar protestbrief schreef) laten aanmeten. Een bewoner gaf al aan, dat het weer net leek op de tijd, dat de omgelegde A9 pal langs Badhoevedorp Zuid moest komen. Dat is door eendracht van de bewoners zowel op landelijk als gemeentelijk niveau voorkomen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.