Home Empowerment

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld.De visie van SHE kenmerkt zich door het uitgangspunt: ‘’Een ieder in wisselwerking met diens sociale omgeving, volledig tot diens recht moet kunnen komen.’’ De handelswijze die hierbij nageleefd wordt, draagt zoveel mogelijk bij aan het vergroten en behouden van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Jarenlange expertise leert ons dat de meest duurzame aanpak zich niet alleen op het slachtoffer richt, maar ook op de dader en diens omgeving. SHE kijkt naar iedere situatie met een frisse blik en voert voor ieder gezin een passend traject uit. In de meeste gevallen vindt er een bemiddelingstraject plaats in het gezin. Hierdoor blijven 50% van de gezinnen die begeleid worden door SHE bij elkaar in een duidelijk verbeterde situatie.

SHE hakt knopen door die noodzakelijk zijn om het slachtoffer daadwerkelijk te helpen. De stichting draagt zorg voor het totale proces van intake tot doorstroom in de samenleving en de nazorg.

Wij staan in direct contact met: Politie, Jeugdbescherming, GGD en Veilig Thuis voor advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld.
SHE Is The House wilt dat er zich een netwerk ontwikkelt voor en door alleenstaande moeders in Nieuw-West. De achterliggende gedachten hiervan is dat de onderlinge ondersteuning wordt bevordert en de wantrouwen vermindert. Groep moeders ondersteunen elkaar op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Moeders leren de sociale kaart, zodat zij weten waar zij terecht kunnen en met welke vraagstuk. De alleenstaande moeders netwerk maakt opvang voor elkaars kinderen mogelijk. Zo kunnen moeders naar afspraken gaan bij verschillende instanties zonder te hoeven stressen over hun kinderen.

Bij Stichting Home Empowerment zijn de vrouwen van harte welkom voor activiteiten.
Aan de Piet Mondriaanstraat 119, 1061TP Amsterdam.
Tel: 020 – 845 3119
Crisis nummer 24/7 bereikbaar: 06-41737309
info@homeempowerment.nl
www.homeempowerment.nl

Activiteitenprogramma van SHE:

Maandag:
Nederlandse les:                                                           10:00u t/m 13:00u
Koffie tafel gesprekken (verschillende onderwerpen):     13:00u t/m 12:00u

Dinsdag:
Empowermenttraining:                                                   09:30u t/m 11:30u
Koffie tafel gesprekken (verschillende onderwerpen):     11:00u t/m 13:00u
Praat/wandelgroep:                                                       13:00u t/m 15:00u

Woensdag:
Koffie tafel gesprekken (verschillende onderwerpen):     10:00u t/m 12:00u
Voorlichting van GGZ Ingeest over gezondheid:              13:00u t/m 17:00u

Donderdag:
Koffie tafel gesprekken (verschillende onderwerpen):     10:00u t/m 12:00u
Sessies praatgroep:                                                       12:00u t/m 13:00u
Empowermenttraining:                                                    09:30u t/m 11:30u
Vrijetijdsbesteding persoonlijke verzorging:                     13:00u t/m 17:00u

 

Vrijdag:
Nederlandse les:                                                             13:00u t/m 15:00u
Sessies praatgroep:                                                        12:00u t/m 13:00u
Vrijetijdsbesteding persoonlijke verzorging:                      13:00u t/m 17:00u

Inloopuren voor maatschappelijk werk & huiselijk geweld

Huiselijk geweld / Maatschappelijk werk:                         maandag t/m vrijdag 09:30u t/m 16:30u
Financiële problemen/ Juridisch advies:                            woensdag 09:30u t/m 11:30u