Historische fietsexcursie rondom Spaarndam en de stompe toren van Spaarnwoude 🗓 🗺

Haarlemmermeer Noord
standbeeld van Hansje Brinkers Map

Op zondag 16 september organiseert IVN Zuid-Kennemerland een leuke, afwisselende fietstocht rondom Spaarndam en de stompe toren van Spaarnwoude. Wat weten we eigenlijk van onze polders? Maak kennis met Grote Klaas, Mooie Nel en Dappere Hansje. Het landschap als geschiedenisboek, dwars door het veenweidegebied Spaarnwoude.
Spaarnwoude staat bekend om haar Hollandse polders met monumentale boerderijen en molens. Ruim 5000 jaar geleden lag de kustlijn van Nederland bij het huidige dorpje Spaarnwoude. Veel oude landschapskenmerken zijn nu nog te vinden, evenals sporen van de strijd tegen het water van bewoners uit die tijd.
De fietstocht gaat langs monumenten en oude veenrivieren zoals De Liede en het Spaarne, waar de oer-Hollandse strijd tegen het water nog goed zichtbaar is. We besteden natuurlijk ook ruim aandacht aan de nazomerbloei en de flora en fauna van het weidelandschap.

Zorg voor goede schoenen en zo mogelijk een verrekijker. De excursie is niet geschikt voor kleine kinderen.

Vooraf aanmelden is verplicht. Deelname is gratis. De groep verzamelt om 13.00 uur bij het standbeeld van Hansje Brinkers, Spaardammerdijk in Spaarndam. De excursie zal ongeveer 1,5 uur duren. Aanmelden en meer informatie via Jannie Eijfferts, e-mailadres j.eijfferts@live.nl of tel. 06 24178657.
Mocht u op dit tijdstip niet kunnen, dan is deze tour ook als audiotour te verkrijgen via de izi.TRAVEL app onder de naam “Fietstocht cultuur en natuur in Spaarnwoude”.