Hinder op A4, A9 en A10 door werkzaamheden Omlegging A9 Badhoevedorp

Rijkswaterstaat en aannemer Combinatie Badhoeverbogen werken aan de omlegging en verbreding van de A9 tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp. Tussen vrijdagavond 31 maart 23.00 uur en maandagochtend 10 april 05.00 uur werken we aan het aansluiten van de bestaande A9 uit de richting Amstelveen op het nieuwe, omgelegde deel van de A9 in de richting van Haarlem.

Verkeer wordt in deze periode ter plekke omgeleid. Dit geeft tussen de 5 en 20 minuten extra reistijd. Om de verkeersdrukte te spreiden zijn er meerdere omleidingsroutes. Op dit moment ondervinden weggebruikers hinder van de deels afgesloten Schipholtunnel richting Den Haag. Er wordt hard gewerkt om de Schipholtunnel zo snel mogelijk te kunnen openen. De werkzaamheden aan de A9 gaan door, zodat de wegcapaciteit daar zo snel mogelijk beschikbaar komt. De beide werkzaamheden worden op elkaar afgestemd zodat er geen extra hinder ontstaat. De aannemer sluit de bestaande A9 bij de knooppunten Badhoevedorp en Raasdorp in de richting Haarlem aan op de omgelegde A9. De werkzaamheden bestaan onder andere uit asfalteren en het aanbrengen van vangrails, verlichting en wegmarkeringen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de website VanAnaarBeter.

Opening

Op 10 april 05.00 uur zijn de werkzaamheden gereed (mits het weer meewerkt) en wordt de nieuwe A9 richting Haarlem in gebruik genomen. De oude A9 wordt gesloopt. Dat moet in februari 2019 gereed zijn.

Omlegging A9 Badhoevedorp

Het verkeer uit Haarlem richting Amstelveen rijdt al sinds december over de omgelegde A9. Op 10 april gaat ook de andere richting open. Vanaf die dag rijdt het verkeer tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp niet meer dwars door Badhoevedorp, maar ten zuiden om het dorp heen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Aannemer Combinatie BadhoeverBogen (CBB) voert de werkzaamheden uit. Meer informatie vindt u op de projectpagina A9: omlegging bij Badhoevedorp.