Het Hervormd Lyceum West is er klaar voor!

Goede onderwijsprestaties, het Hallo Wereld profiel en het Tweetalig Onderwijs voor Vwo en Havo maken van het HLW een bijzonder lyceum. Dat het onderwijs gegeven wordt in een kleinschalige en prettige leeromgeving komt daar nog eens bij.

De goede onderwijsprestaties komen o.a. voort uit de begeleiding op maat voor de leerlingen. Zo is er een huiswerkklas, zijn er steun- en bijlessen, maar ook de invulling van het mentoraat waarin leerlingen met voortgangsgesprekken beter zicht krijgen op hun prestaties en welbevinden.

Op het HLW is een school die leerlingen optimaal kansen wil geven om een zo hoog mogelijk niveau te halen. In de ‘opstroomklassen’ (mavo/havo en havo/vwo) wordt op het hoogste niveau les gegeven. Ook wordt ‘stapelen’ gestimuleerd, zoals overstappen via het mavodiploma naar de Havo en via de Havo naar het vwo.

Hallo Wereldprofiel voor alle leerlingen

Het Hallo Wereldprofiel maakt van de HLW-leerlingen echte wereldburgers. Het profiel sluit aan op de visie van de school, waarin talentontwikkeling en uitdagend onderwijs centraal staan. Het Hallo Wereldprofiel geldt voor alle leerlingen in alle leerlagen en het biedt uitgebreid zicht op ‘jezelf, de wereld en het vervolg’, via workshops en activiteiten als robotica, science, Art Scene Investigation, meidenfit, mindfulness, sollicitatietraining. Maar ook voor de bovenbouwleerlingen is er Hallo Wereld, zo leren de leerlingen van het Vwo het universitaire leven kennen via het Pre University College van de Vrije Universiteit en volgen de Mavoleerlingen ‘technologieweken’, bliksemstages, etc.

Tweetalig Onderwijs voor Vwo en Havo

Uniek is het Tweetalig Onderwijs (TTO) op het HLW. Het biedt de leerlingen de mogelijkheid zich tot echte ‘near native speakers’ te ontwikkelen, zo heeft een leerling met betrekking tot het vak Engels aan het eind van Vwo-3 het niveau al van een Vwo-leerling in klas 6! Het Tweetalig Onderwijs is zeer succesvol in Nederland, het HLW is de enige Tweetalige school van Amsterdam Nieuw West.  De leerlingen krijgen 60% van de vakken in het Engels aangeboden. Aan het TTO is ook een internationaliseringsprogramma verbonden. In de brugklas gaan de leerlingen op ‘Immersion Camp’. Daar worden ze ‘ondergedompeld’ in het Engels via een leuk en interessant programma. Leerlingen die TTO hebben gevolgd hebben een enorme voorsprong als het gaat om het succesvol afronden van vervolgopleidingen en het bekleden van vele functies in de samenleving.

 

Wilt u meer weten over het Hallo Wereldprofiel en Tweetalig Onderwijs, dan bent u van harte welkom op één van de Open Avonden.

 

Open Avonden HLW:

Dinsdag 31 januari van 18.30 tot 21.00 uur

Dinsdag 7 februari  van 18.30 tot 21.00 uur

Woensdag 8 februari van 18.30 tot 21.00 uur

 

HLW

Hemsterhuisstraat 79

1065 JX Amsterdam

www.hlw.nl