Het Calandlyceum: Onderwijs is meer dan les alleen.

Nartuurlijk haal je op het Calandlyceum je diploma, natuurlijk is het een goede school. Alleen op een school moet je veel meer leren; zoals zelfstandigheid en samenwerken. En misschien wel het belangrijkste is dat het Calandlyceum je voorbereidt voor later, voor je toekomst. Momenteel zijn we niet heel erg verdraagzaam naar elkaar in de wereld. We begrijpen elkaar onvoldoen en we hebben allemaal een oordeel. Vandaar dat het Calandlyveum elk jaar een reis organiseert naar Auschwitz. Deze reis is voor alle leerlingen van alle niveaus (vwo-havo-vmbo) en voor alle leerjaren (1e t/m de 6e). Bij deze reis ga je om met veel kinderen die ouder of jonger zijn en soms ook een andere afkomst hebben. Op deze manier leer je elkaar beter kennen, snap je elkaar beter en groeit tolerantie. Dit doen we aan de hand van een belangrijk gebeurtenis in onze geschiedenis. Want in Auschwitz zie je wat er kan gebeuren als verdraagzaamheid volledig verdwijnt als je niet anders mag zijn dan de norm. Begin februari is de reis: volg ons op facebook of op www.calandlyceum.nl

Jan-Mattijs Heinemeijer, namens Ronnie de Beer en Rogier Heumakers (docenten geschiedenis)