Het beheer van het nieuwe dorpshuis? Dat doen we graag zelf!

We kijken uit naar het nieuwe dorpshuis. Een plek waar we kunnen sporten, elkaar kunnen ontmoeten, boeken kunnen lenen in de bibliotheek. Het kloppend hart van de dorpen. Het beheer van het nieuwe dorpshuis willen we graag zelf gaan doen. Daarvoor is in 2009 al een stichting opgericht: de stichting Zwanenburg- Halfweg.

Maar gaat het wel door?

beheer nieuwe dorpshuisDe Raad van State heeft na bezwaar van omwonenden uitspraak gedaan over het bestemmingsplan voor Zwanenburg. De Raad heeft delen van het bezwaar ontvankelijk verklaard, dat betekent dat de bezwaarmakers in het gelijk zijn gesteld.

Deze uitspraak is van invloed op het Hart van Zwanenburg en dus ook op de bouw van ons dorpshuis. De projecten rondom het dorpshuis, de verplaatsing van supermarkt Lidl en de herontwikkeling van de brandweerkazerne lopen door de uitspraak helaas behoorlijke vertraging op.

De gemeente onderzoekt op dit moment de consequenties van de uitspraak en de manier waarop een vervolg aan de plannen voor het Hart van Zwanenburg gegeven kan worden. Ook wordt aanvullend onderzoek gedaan om het plan beter te motiveren. Als dit duidelijk is, worden nieuwe procedures opgestart. Ondertussen gaat de gemeente, waar mogelijk, door met de planvorming.

De stichting Zwanenburg – Halfweg zit ook niet stil. Het bestuur hoopt dat de bouw van het dorpshuis na het opstarten van nieuwe procedures, voor de hele gemeenschap zo snel en voorspoedig mogelijk zal verlopen. Voorzitter Wim Hut: ‘Wij kijken uit naar het moment dat het nieuwe dorpshuis klaar is en het door de inwoners van Halfweg en Zwanenburg met plezier in gebruik kan worden genomen.’

Zelf initiatief nemen

De stichting Zwanenburg–Halfweg wil in de toekomst zorgen voor het beheer van het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg. Voorzitter Wim Hut: ‘Invloed hebben op het reilen en zeilen van het dorpshuis vinden we belangrijk. Het zit in de cultuur van onze dorpen om zelf initiatief te nemen.’

Toen de plannen voor Hart van Zwanenburg in 2009 concreter werden, is de stichting opgericht. Verschillende organisaties waaronder het bestuur van De Olm, de stichting Sporthal, De Hoek en de Dorpsraad zijn vertegenwoordigd.

 

Hut: ‘Het lijkt alsof er niet veel gebeurt maar door de stichting is al veel werk verzet om tot een mooi dorpshuis te komen. We zijn actief in het Participatieplatform voor het Hart van Zwanenburg en we hebben een rol in verschillende Begeleidingsgroepen voor het nieuwe Dorpshuis. Bestuurslid René Metz heeft zich met anderen succesvol ingespannen om een sporthal in het nieuwe dorpshuis te krijgen.’

Handen uit de mouwen

Begin 2014 hebben inwoners een keuze gemaakt voor het ontwerp van architectenbureau Heren5. Hut: ‘Op dit moment overlegt onze stichting met betrokkenen over het detailontwerp, zoals de inrichting van de sporthal en de verschillende ruimtes. Ook spreken we met het bestuur, de gemeente en Maatvast, een stichting die andere dorpshuizen in de Haarlemmermeer beheert, hoe we het beheer en de exploitatie in de toekomst willen verzorgen. Er is contact met toekomstige gebruikers. Suzanna van Houweninge, portefeuillehouder Sport, overlegt bijvoorbeeld met verschillende sportverenigingen. Ook is er contact met andere partijen zoals Pier K. We willen dat er straks een breed aanbod van sportieve en sociaal-culturele activiteiten is. We kunnen niet wachten tot het nieuwe dorpshuis er is.’

Het huidige bestuur is divers en bestaat uit enthousiaste en ervaren vrijwilligers:

Voorzitter Wim Hut, Penningmeester/vicevoorzitter René Metz, Vertegenwoordiger De Olm Peter van het Padje, Portefeuillehouder Sport: Suzanna van Houweninge,  Portefeuillehouder Communicatie: Penelope de Waart, Portefeuillehouder Bouwkundige zaken: Ralph van Leeuwen, Vertegenwoordiger De Hoek: Elise Nibbering.

 

Voor vragen of meer informatie:

stichting Zwanenburg-Halfweg

Wim Hut, voorzitter

Postbus 189, 1160 AD Zwanenburg

T 020-4974140

M 06-53803556

info@dorpshuis-zwanenburg-halfweg.nl

 

Twitter @DorpshuisZnbHwg

Facebook Dorpshuis Zwanenburg