Herdenking aan de Sloterplas

Op zaterdag 4 mei organiseert het 4 en 5 mei comité Osdorp weer de jaarlijkse Dodenherdenking aan de Sloterplas.

Bij de opening van de herdenking wordt gesproken door locoburgemeester mevrouw Simone Kukenheim. De 4 mei rede wordt uitgesproken door oud-minister, 2e kamerlid mevrouw Lilianne Ploumen,

Daarnaast wordt medewerking verleend door het jonge akoestisch duo Job en Ramon.
Kinderen uit Amsterdam Nieuw-West vormen een erewacht, noemen namen van de verdwenen kinderen en spreken de 4e kinderlezing uit.

De plechtigheid wordt muzikaal ondersteund door het Harmonieorkest Groot Excelsior. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte gehouden. Daarna is er gelegenheid om bloemen en kransen te leggen bij de gedenksteen. U kunt zich daar voor aanmelden.
U bent na afloop van de herdenking welkom voor koffie of thee in Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300.

Aanvang van de plechtigheid: 19.30 uur

Locatie: Boulevard tegenover Theater de Meervaart 175
Er zijn zitplaatsen beschikbaar voor ouderen en mensen met een beperking. Reservering is mogelijk.
Informatie/ aanmelding via 020 – 619 03 01 of herdenkingscomiteosdorp@kpnmail.nl en onze facebookpagina van het Herdenkingscomité Osdorp: @HerdenkingOsdorp.

Wij hopen u op 4 mei te mogen begroeten!