Hei-sessie Stichting de Hoek in Zwanenburg-Halfweg

Op zaterdagmorgen 13 april verzamelden een groot aantal vrijwilligers en docenten van Stichting de Hoek zich bij Koffie bij Kaatje in Halfweg. Het bestuur van de Hoek had deze mensen uitgenodigd voor een jaarlijkse ‘Hei-sessie’. Hiermee wilde het bestuur de vrijwilligers en docenten bedanken voor hun inzet. Immers, zonder hen kan Stichting de Hoek haar activiteiten niet uitvoeren. Bovendien was dit ook een mooi moment om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken met het oog op de toekomst van de Hoek in het nieuwe dorpshuis. De dag begon met een afwisselende ochtend, die werd afgesloten met een heerlijke lunch.

 

Een van de onderwerpen was het thema Veiligheid. Welke veiligheidsmaatregelen worden nu al toegepast, bijvoorbeeld de presentielijsten, en welke ontbreken er nog?

In groepjes werd er nagedacht over de invulling van de rol van gastheer/gastvrouw, de organisatie van kinderkledingbeurs Pummeltje en nieuwe menu’s voor het maandelijkse ouderendiner ‘Vriend aan Tafel’.

 

Na al het praat- en denkwerk moesten de benen worden gestrekt. Onder leiding van Edith Stuiver vermaakte de groep zich in het recreatie gebied met een kleurige parachute en bijbehorende spelletjes. Ook daar bleek weer; alleen ben je nergens en samen kun je zoveel doen!

 

Al meer dan 50 jaar bieden de circa 45 vrijwilligers van Stichting de Hoek aan dorpsgenoten de mogelijkheid om zich in te zetten voor en in het eigen dorp. Al deze activiteiten trekken jaarlijks inmiddels 10.000 bezoekers! Dat is ruimschoots meer dan het inwonertal van beide dorpen. Dit onder leiding van de enthousiaste Coördinator Ursula Smith, die goed aanvoelt aan welke activiteiten behoefte is. 

De karateclub, handwerksoos, Ouderendiner VAT en Meer Bewegen voor Ouderen zijn succesvolle pijlers van de Hoek. Ook bij het 41-jarig bestaan van het Pummeltje, waarvan de oprichtster nog steeds actief aanwezig is, werd stil gestaan.

 

Tenslotte konden de vrijwilligers zich te goed doen aan een welgevulde lunch.

Het bestuur van de Hoek kijkt samen met haar vrijwilligers en docenten terug op een bijzonder geslaagde ochtend.