Hebbedingetje voor deelraad?

Uit de stadsdeelraad

 Nieuw-West – Ipads voor raadsleden en buitengewoon commissieleden? Stoppen met notuleren van vergaderingen om dat te financieren? De financiering die gekozen wordt, is van invloed op de beeldvorming.

Cees Fisser (@cehabeef)

Naar aanleiding van een fractievoorzittersoverleg staan voor de deelraadsvergadering van 28 september de volgende twee voorstellen op de agenda. 1. De griffie heeft uitgezocht of het noodzakelijk is om van elke commissie- en raadsvergadering een verslag (notulen) te laten maken. De kosten voor die verslaglegging zijn jaarlijks 30.000 euro.

2. Ook is nagegaan of de deelraad voor het verspreiden en behandelen van raadsstukken, zou kunnen overgaan op ‘tablet’ computers, zoals de (duurste) Ipad. Papieren verspreiding van die stukken naar de raadsleden en buitengewoon commissieleden (50 stuks) zou dan misschien niet meer nodig zijn.

 

1. Notulen/verslagen

Zolang de griffie een ‘besluitenlijst’ maakt van elke echte raadsvergadering die toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft, is uitgebreidere verslaglegging juridisch gezien niet noodzakelijk! Sommige stadsdelen maken (al) geen notulen meer en verwijzen naar audiovisuele opnamen, toegankelijk via internet, aangevuld met besluitenlijsten.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ervoor gekozen om alle commissie- en raadsvergaderingen schriftelijk én audiovisueel te laten opnemen in het raadsinformatiesysteem. Reden is “dat men de burger zo volledig als maar mogelijk is, wil informeren over de raadsaangelegen”.

Of de deelraad Nieuw-West de burger ook ‘zo volledig mogelijk wil informeren’, en of men daarvoor per jaar 37.000 euro over heeft, moet blijken uit de commissievergaderingen van 7 en 14 september – die live worden uitgezonden en waarvan (nog) verslag gemaakt wordt. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van Amsterdam, dat bewoners van Nieuw-West het minst geïnteresseerd zijn in de politiek, slechts 37%. Het terugvinden van standpunten en overwegingen van de partijen, voorafgaand aan een stemming, wordt er niet gemakkelijker door.

Als de deelraad op 28 september besluit om vanaf 1 januari 2012 te stoppen met notuleren, kost de videoverslaglegging nog maar 12.350 euro per jaar.

 

2. Ipads voor raad

Wat kost de verspreiding ‘op papier’ van alle raadsstukken, per raadslid? Wat zou het kosten als zij in plaats daarvan, de stukken alleen digitaal ontvangen op een Ipad? Waar werkt men al op deze manier? De antwoorden staan in het raadsvoorstel dat de griffie op verzoek van de fractievoorzitters heeft opgesteld.

De stukken op papier kost 53,50 euro per raadslid of buitengewoon commissielid per maand. Verspreiding en behandeling van dezelfde stukken digitaal, inclusief data-abonnementen, zou tussen de 45 en 58,50 euro per lid per maand kosten. Voor het geld hoeft men dus niet digitaal te gaan werken. Maar waarvoor dan wel?

 

Geen gebruiksgemak voor bewoners

In het voorstel staat: “Via het raadsinformatiesysteem worden de stukken al digitaal aangeboden en zijn goed doorzoekbaar voor raadsleden en bewoners.”

Dat is een vreemde uitspraak, want als er iets NIET goed doorzoekbaar is, dan zijn het de stukken die via het ‘ris’ worden aangeboden. De meeste stukken zijn niet digitaal vanuit een tekst-bestand omgewerkt tot pdf-bestand, maar ze zijn afgedrukt en met een papier-scanner gedigitaliseerd. Daardoor blijven het ‘afbeeldingen’ die HELEMAAL NIET op trefwoord doorzoekbaar zijn. Voormalig stadsdeel Slotervaart had dit wel goed geregeld!

Verder staat in het voorstel: “Grote stukken zoals de begroting vergen extra handigheid en er kunnen niet twee stukken tegelijk getoond worden op het scherm.” Voor het gebruiksgemak hoeft men het dus ook niet te doen.

 

Overbodig experiment

Voorgesteld wordt om een experiment van 3 maanden te houden met 4 Ipods/deelnemers: drie raadsleden, “juist ook ‘digibeten’ en ‘neutrale gebruikers”, en een griffiemedewerker. Maar waarom een eigen experiment? Elders in Nederland lopen 10 experimenten en zijn 10 andere gemeenten al overstapt op Ipads. Er zijn of komen toch evaluatie-rapporten beschikbaar, waaruit de voor- en nadelen blijken?!

 

Financiering

Voor de financiering van de Ipads worden vijf mogelijkheden genoemd. Eén daarvan luidt: “Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor niet meer notuleren in 2012, kan dit budget worden ingezet.” De financiering die gekozen wordt, is van invloed op de beeldvorming. Want niemand zal met droge ogen kunnen beweren, dat zo’n duur hebbedingetje de kwaliteit van het besluitvormingsproces gaat verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.