Groot Onderhoud Sloterweg

De werkgroep Sloten heeft overlegd met vertegenwoordigers van de gemeente over het langdurige (sinds mei 2018) werk in de Slotense dorpskern.

 

Dit gebeurde naar aanleiding van klachten van bewoners over de lange duur, de tijdelijke verkeersmaatregelen en trillingsgevaar.

 

Waarom zo langdurig?

De gemeente kiest ervoor om nu zoveel mogelijk werkzaamheden boven en onder de grond te combineren. Naast het herbestraten gaat het om het vernieuwen van gas en elektra. In de praktijk blijkt dat van tevoren niet altijd te voorzien is hoeveel (en welk) werk er onder de grond nodig is. Bij de nutsvoorzieningen betekent dit regelmatig dat er andere specialisten nodig zijn om het werk naar behoren uit te voeren. Deze medewerkers zijn niet á la minuut beschikbaar. Daardoor ontstaan wachtpauzes en ligt het werk op straat steeds stil. De gemeente gaat er vanuit dat de weg na dit Groot Onderhoud voorlopig niet meer open hoeft. Wij merkten dat de gemeente en de aannemer zeer betrokken zijn en hun best doen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.