GroenLinks verrast door draai D66 over bezuinigingen

GroenLinks is verrast doordat D66 in Nieuw-West zich alsnog tegen een nieuwe bezuiniging van zo’n 5 miljoen heeft gekeerd. Volgens Simone Plantinga, bestuurscommissielid voor GroenLinks komt de draai rijkelijk laat: “Deze bezuiniging, die door D66-wethouder Kock werd opgelegd aan de stadsdelen, is asociaal en onverantwoord. Helaas steunde D66 in Nieuw-West de bezuiniging nog toen het ter sprake kwam in de bestuurscommissie, zodat onze tegenmotie werd verworpen. Maar in de Westerpost lees ik nu dat D66 in Nieuw-West de bezuiniging toch wil ‘beperken’.”

GroenLinks vindt dat deze bezuiniging niet nodig is, en bovendien ondoordacht en schadelijk, na verschillende eerdere harde kortingen op de budgetten van de stadsdelen. Vooral de kwetsbaarsten worden getroffen, omdat er zo nodig cadeautjes moeten worden uitgedeeld aan ondernemers en hondenbezitters. Om aan de korting te voldoen, was een meerderheid van de bestuurscommissie tot vorige week bereid te snijden in taalonderwijs aan immigranten, onderhoud van groen en het sluiten van kinderboerderijen. “Belangrijke basisvoorzieningen, die op termijn meer opleveren dan ze kosten,” volgens Plantinga.

Of de draai van D66 nu ook betekent dat er een afwijzing vanuit Nieuw-West aan de stad wordt gestuurd, blijft onduidelijk. Inmiddels heeft de Wethouder in een nieuwe brief aanvullende voorwaarden gesteld aan de bezuinigingen. Deze zullen deze week tijdens de bestuurscommissievergadering worden besproken.