GroenLinks op campagne in Nieuw-West.

28 februari organiseerde “Laat het van twee kanten komen.” een verkiezingsdebat. Groenlinks was niet uitgenodigd, maar onze kandidaten lieten met passie het GroenLinks verhaal klinken. Het eerste thema was huisvesting. In Nieuw-West zijn veel kleine, slecht onderhouden, huizen met grote gezinnen. Esther Tienstra, kandidaat Geuzenveld-Slotermeer, Sloterdijken; “Bewoners hebben te weinig grip en zeggenschap over hun woonsituatie. Geef bewoners meer zeggenschap over hun woonkwaliteit!”

Dan armoedebestrijding. Grote groepen bewoners leven in armoede, met sociaal isolement als gevolg. Bijstand met verplichte tegenprestatie ziet GroenLinks niet zitten. Sarah Biddle, kandidaat De Aker, Sloten, Oud sloten; “Bestaanszekerheid is een mensenrecht. GroenLinks wil verder dan afschaffing van de tegenprestatie voor bijstand. Dwing mensen niet de arbeidsmarkt op. Ga uit van vertrouwen, motivatie en respect”.

De kwaliteit van onderwijs staat onder druk. De werkdruk is te hoog, klassen te groot en leraren worden onderbetaald. In Nieuw-West is segregatie bij de verschillende onderwijsinstellingen kenmerkend. Nieuw-West kent een groot aantal “zwarte scholen”. Dit label zet de kwaliteit van onderwijs onder druk. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp seksuele diversiteit. Pieter Nijhof, kandidaat Osdorp; Controleer hoe seksuele diversiteit wordt onderwezen. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij onderwijsinstellingen. Niet elke school heeft de juiste motivatie of mogelijkheden om dit goed te doen. Daarover maak ik me zorgen”.

1 maart was lijsttrekker Rutger Groot Wassink bij het verkiezingsdebat in Ru Paré. Kernboodschap: We moeten het samen doen! Niet je afkomst, maar de toekomst staat centraal. Amsterdam als stad voor iedereen. Dat moet zo blijven. De menselijke maat moet terug in de manier waarop overheden problemen van mensen benaderen. Schulden verdwijnen niet door deze middels malafide incassobureaus te laten groeien, maar door deze samen op te lossen. Segregatie verdwijnt niet door weg te kijken van discriminatie, maar door samen verantwoordelijkheid te nemen. Elkaar aanspreken op het moment dat discriminatie plaatsvindt.

Op zaterdag bezocht GroenLinks de Aker om te praten met bewoners en zwerfafval op te ruimen. Mensen bleken heel tevreden en genieten van de rust en ruimte. Er mogen meer voorzieningen komen in de wijk. Zwerfafval moet worden tegengegaan. Aanstaande zaterdag staat GroenLinks op het Lambertus Zijlplein en Osdorpplein.