GroenLinks: Geef de openbare ruimte terug aan onze eigen bewoners door betaald parkeren

In Amsterdam wordt het steeds drukker, mooier en interessanter. Maar door de groei van de stad komt er wel steeds meer druk te liggen op de schaarse openbare ruimte.
GroenLinks kiest voor een groen en schoon Nieuw-West, waarbij we de openbare ruimte teruggeven aan onze bewoners. Kwalitatief betere en schonere openbare ruimte met mooiere voorzieningen, beter groen en een betere luchtkwaliteit waarin onze kinderen veilig kunnen spelen. Een schoon en veilig Nieuw-West en een einde aan de overlast van zwerfvuil en afval, minder parkeerdruk en meer plekken voor bewoners.

Daarvoor willen wij betaald parkeren invoeren voor heel Nieuw-West. De druk op openbare ruimte en parkeergelegenheden is groot en groeit. GroenLinks is er voor om het gebruik van onze parkeergelegenheden te reguleren en mensen bewuster te laten worden van hun autogebruik. GroenLinks vindt betaald parkeren daarvoor de beste oplossing. Als stadsdeel Nieuw-West willen we niet langer de gratis openbare parkeerplaats van Amsterdam en Schiphol zijn.

Waarom kiezen wij voor betaald parkeren en niet voor het verder uitbreiden van de blauwe zones, wat tot nu toe het beleid was? De opbrengsten van blauwe zones gaan niet naar de gemeente maar naar het Rijk en zijn dus voor Amsterdam en Nieuw-West alleen maar een kostenpost. Handhaving kost geld en mankracht en kan niet worden geïnvesteerd terug de wijk in. Bij betaald parkeren kan dit wel, en kun je beter handhaven. Het geld kun je dan weer investeren in de openbare ruimte of in de reiniging van de wijk.

 

Zo komt er minder druk op de parkeergelegenheid in ons stadsdeel en kunnen we de openbare ruimte optimaliseren en schoner houden. Wij willen minder parkeerders van buiten, meer plek voor bewoners en daardoor minder druk op ons openbaar vervoer. Of dit moet middels een groter transferium aan de rand van de stad gefaciliteerd worden.

Door handhaving is er ook minder overlast van geparkeerde auto’s met hangjeugd erin die een avond lachgaspatronen gebruiken en de rotzooi op de parkeerplaats achterlaten.

Minder bedrijfswagens die onze wijk als gratis parkeergelegenheid gebruiken. Geen waterbedeffect meer waarbij overlast ontstaat op de grens tussen betaald en onbetaald parkeren. Dit laatste probleem zal zich voor blijven doen wanneer je dit niet voor het hele stadsdeel invoert, mensen die op de huidige grens wonen kunnen hierover meepraten.

 

Wij willen voordelige en laagdrempelige vergunningen voor bewoners en hun bezoekers. Zodat de openbare ruimte gebruikt wordt door de mensen waarvoor deze bedoeld is.

Een vergunning in Nieuw-West kost per half jaar 48 euro. Voor bewoners met een hele kleine beurs willen we kijken of er een tegemoetkoming/korting in de kosten kan komen. Dit laatste punt moeten we gaan onderzoeken op haalbaarheid.

 

Op dit moment zijn wij de enige politieke partij in ons stadsdeel die dit standpunt durft in te nemen. GroenLinks wil een rechtvaardig parkeerbeleid. Voor betere luchtkwaliteit, minder parkeerdruk, mooier groen, minder zwerfvuil en optimaal ingerichte openbare ruimte. Voor onze bewoners. Verandering begint hier!