Geslaagde informatieavond Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg

Foto: Peter Vreeswijk

Op woensdagavond 15 januari hield de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg een informatieavond in Cultureel Centrum De Olm. Tijdens deze avond werden de resultaten van de schipholenquête bekend gemaakt. De enquête was rondom de kerstdagen van 2019 huis aan huis verspreid. Circa 612 respondenten ( 15%) hebben hieraan gehoor gegeven. Op de acht vragen werd gemiddeld tussen de 75 en 90% geantwoord met een “mee eens”.

Aan de hand van diverse sheets gaf Eef Haverkort inzicht in de resultaten. Daarna nam Kees van Ojik het woord en gaf een uiteenzetting over de plannen op de lange termijn. Al met al géén rooskleurig verhaal met de aanleg van twee extra banen: een tweede Kaagbaan en een tweede Polderbaan. Tenslotte schetste Eef Haverkort een beeld van het schipholoverleg in de toekomst waarin de vraag centraal stond: heeft het nog zin om als bewonersvertegenwoordiging deel te nemen aan het overleg én niet geheel onbelangrijk: staan er nieuwe kandidaten voor dit overleg op.

Na deze lezingen was er ruimte voor vragen en discussie. Gevraag werd bijvoorbeeld in hoeverre het rapport van de Commissie Remkes invloed gaat hebben op de besluitvorming. Haverkort antwoordt hierop dat het voor het milieu een goed besluit is. Echter men gaat de groei van Schiphol verbinden aan de hinder en stikstof. Dat betekent dat niet de politiek aan het stuur van de groei zit maar Schiphol zelf. De toekomst: boerenbedrijven worden opgekocht om daarmee de stikstof te compenseren, waarmee Schiphol zelf de controle krijgt over de groei. Diverse aanwezigen in de zaal waren voorstander van hardere acties. Die positie kan de dorpsraad echter niet innemen omdat zij zowel de felle tegenstanders van een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen als degenen die dat niet zijn( bijvoorbeeld omdat zij hun brood direct of indirect verdienen dankzij het bestaan van Schiphol) vertegenwoordigd.

Op een vraag of bekend is hoe de gemeente Haarlemmermeer hierin staat wordt geantwoord dat de verantwoordelijk wethouder, Jurgen Nobel, heeft aangegeven dat hij de bui nog niet zo ziet hangen. Tenslotte vond ook nog een discussie plaats over een van de vragen van de enquête, t.w. moeten meer vliegbewegingen ook leiden tot geldelijke compensatie met betrekking tot de leefbaarheid. De avond werd rond 21.45 uur afgesloten waarbij Eef Haverkort nog aangaf dat belangstellenden, die geïnteresseerd zijn in vervolgsessies over Schiphol die in maart worden georganiseerd, hun naam en emailadres kunnen opgeven op lijsten die achter in de zaal lagen. Een geslaagde avond waar ca 150 aanwezigen aan hebben deelgenomen!