Geslaagde bijeenkomst: opvoeden van pubers en afstemming in de opvoeding

Tot en met 10 december organiseert het stadsdeel bijeenkomsten in het kader van de Week tegen Geweld.

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver  was woensdag 27 november aanwezig bij de bijeenkomst: Opvoeden van pubers en afstemming in de opvoeding.

Emre Unver: ‘De Kikid project week is een week waarin  jongeren leren na te denken over hun eigen grenzen en wensen. Zij leren dat ze zich niet hoeven te schamen voor hun gevoelens en allerbelangrijkst: dat ze baas zijn over hun eigen lichaam.’

Na de training overdag aan de leerlingen waren ’s avonds de ouders aan de beurt. Ongeveer 40 ouders van leerlingen van het Lumion waren op de bijeenkomst af gekomen. Zij stelden veel vragen over op welke wijze zij hun kinderen hierin kunnen begeleiden.

De organisaties stichting Kikid en Trias Pedagogica organiseerden de avond in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-West. Voor meer informatie over andere activiteiten ga naar: https://www.amsterdam.nl/nieuws-nieuw-west/weekzondergeweld-nw/