Gemeente vraagt om reacties op concept DSO

Plannen voor het centrum van Badhoevedorp

Badhoevedorp. Alleen het viaduct van de oude A9 aan de Kamerlingh Onnes moet nog gesloopt en dan is het zo ver: Badhoevedorp is weer één dorp. En wat dan? De gemeente Haarlemmermeer liet op 19 augustus via internet weten, dat er hard wordt gewerkt aan een mooi ontwerp voor een nieuw centrumgebied: DSO (=Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp). Dit DSO is voorlopig nog een concept en wordt zaterdag 15 september via een informatiemarkt toegelicht. De officiële inspraakronde is hiermee gestart.

Wat omvat dit DSO?

Het beschrijft de hoofdlijnen van het nieuwe centrum: van het plein, de nieuwe woonstraten, de hoogtes en plek van bebouwing, woningtypes, aantal woningen en parkeermogelijkheden. Ook geeft het al een inkijk in het toekomstige beeld en sfeer. De grenzen van de bebouwing zijn in deze fase nog niet in beton gegoten. Hoe het ontwerp voor de inrichting van het plein en de straten eruit gaan zien wordt later ingevuld. Dit DSO is de volgende stap in het ontwikkelproces, dat Badhoevedorp moet brengen naar een situatie van

Eén dorp met een hart”, dat vorm krijgt met  nieuwe woningen, winkels, het Lint en het dorpsplein. In het ontwerp voor het nieuwe centrum komen de twee bestaande supermarkten terug en er komt een derde supermarkt bij (de Vomar die nu nog aan de Sloterweg zit). Deze drie supermarkten komen samen met circa dertig winkels rondom een nieuw centraal plein met ruimte voor horeca en terrasjes. Opvallende aanwinst wordt Het Lint, dat van west naar oost door heel Badhoevedorp gaat lopen en een nieuwe fiets- en wandelroute vormt voor het dorp, die aansluit op fietsroutes naar de omgeving. Verder weg van het centrum wordt het steeds parkachtiger. Andersom is Het Lint een nieuwe route waarmee het centrum goed en prettig te bereiken is voor fietsers en voetgangers. Aan dit Lint liggen de nieuwe woonbuurten en het centrum. De nieuwe woonbuurten sluiten aan op de bestaande buurten, waardoor het dorp letterlijk weer één geheel wordt. De wens voor een echt dorpshart in de vorm van een afgebakend plein krijgt met deze ontwikkeling eindelijk gestalte..

De gemeente vraagt: wat vindt u ?

Dit ontwerp is digitaal beschikbaar en ligt in het dorpshuis aan de Snelliuslaan, in het servicecentrum in Halfweg en in het Raadhuis in Hoofddorp. Op 15 september is er van 13.00 uur – 16.00 uur een informatiemarkt in het dorpshuis met presentaties en informatie. Iedereen krijgt tot en met 23 september de kans om te reageren. Wat zijn uw voorkeuren als het gaat over de architectuur of buitenruimte? Heeft u nog vragen, suggesties, ideeën of opmerkingen? Ook deze zijn van harte welkom. Gebruik het online formulier op de website om ze door te geven.

Participatie tot nu toe.

De gemeente stelt zich ervan bewust te zijn dat het meedenken en meepraten over het DSO een lastig traject was, zowel voor participanten en alle betrokkenen. Dit is de fase waarin complexe afwegingen gemaakt worden. Zaken die bewoners juist aanspreken worden in grote lijnen worden opgenomen, maar krijgen pas in een later stadium echt vorm. Daarnaast zijn er veel partijen bij betrokken. Er is sprake van sterk verspreid grondeigendom, de gemeente heeft slechts een beperkt deel van het gebied in bezit. Op de informatiemarkt van 7 april zijn de plannen voor het centrumgebied al gepresenteerd, inmiddels zijn ze verder uitgewerkt.

Tijdpad

Zoals hierboven al vermeld, ligt het DSO tot en met 23 september ter inzage. De reacties worden aan het college van B&W voorgelegd. Het DSO wordt op grond van deze reacties en de verdere inbreng van de ontwikkelende partijen uitgewerkt. De opzet van de bebouwing wordt in overleg met de gemeente door de ontwikkelaars uitgewerkt. De architectuur begint dan vorm te krijgen. Daarna worden de bestemmingsplannen gemaakt, met de daarbij behorende procedure voor zienswijzen en de mogelijkheid tot beroep. Ook worden er door de gemeente (in overleg met alle betrokkenen) ontwerpen gemaakt voor de buitenruimten zoals het plein, de straten van de nieuwe woonbuurten en Het Lint.

Vragen? Neem dan contact op met projectmanager Ben van der Waal via 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Badhoevedorp-Centrum.