“Gemeente: lees wat wij allemaal WEL zouden willen”

Participanten reageren in Open Brief op concept DSO

Badhoevedorp. Er is gediscussieerd, er is overlegd, er is overleg afgebroken, maar onlangs was het zover: Haarlemmermeer presenteerde een DSO (Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp) voor Badhoevedorp. Overigens nog wel in concept, de inspraak loopt tot 30 september. Badhoevedorp is niet blij. De leden van de participatiegroep reageerden met als hartenkreet: gemeente, geef ons een dorp, geen verkapte stadswijk. Hieronder plaatsen wij hun Open Brief.

 

Geacht college en geachte gemeenteraadsleden,

Hiermee een reactie van de Participanten Centrumgebied op het Concept Definitief

Stedenbouwkundig ontwerp (C- DSO):

Anderhalf jaar geleden zijn wij gevraagd om mede namens onze achterban deel te nemen aan de Participatiegroep Centrum, waarna wij met veel enthousiasme zijn gestart. In het begin van het traject is ons gevraagd om door middel van moodboards aan te geven wat wij belangrijk vinden voor en nieuw centrum. De individuele leden hebben na overleg met hun achterban ieder hun moodboard gepresenteerd. Hieruit kwam unaniem naar voren dat er behoefte is aan een dorps, gezellig, lommerrijk centrum met gebruik van het water, waarbij goede infrastructuur essentieel werd gevonden.

 

Wij hebben gedurende het participatie proces al het gevoel gehad dat er niet of nauwelijks naar onze inbreng werd geluisterd, en dat we er vooral zaten voor de show. Helaas zien wij dit bevestigd in het Concept DSO dat onlangs is gepubliceerd. Het plan geeft ons inziens een stedelijk Vinex-centrumweer met hoogbouw en slechte infrastructuur, dat tegendraads staat op het gezellige dorpse centrum dat de bewoners en winkeliers van Badhoevedorp wensen.

Wij zien vrijwel niets terug van onze inbreng en geven derhalve niet onze goedkeuring aan dit plan. Wij kunnen dit ook niet aan onze achterban uitleggen, willen er niet op aangesproken worden, en staan er niet voor in. Wij vragen ons af hoe het plan zo totaal kan afwijken van onze inbreng en vragen ons ook af wat er is gebeurd met al onze input.

Er is veel over het ontwerp en het proces te zeggen. Daarom gaan wij graag wederom in gesprek met de gemeente (op het stadshuis of liever nog wandelend in het mooie Badhoevedorp), om de verschillende visies en opvattingen over het C-DSO dichter tot elkaar te brengen , en de belangrijkste behoeften van de bewoners en winkeliers vorm te geven. Wij gaan er dan ook vanuit dat onze input serieus genomen wordt, en dat wij in het gesprek nader tot elkaar kunnen komen, om gezamenlijk een centrum te creëren waar de bewoners en winkeliers fijn kunnen samenkomen en dat toekomstbestendig is. Wij hebben nu de kans om er iets heel moois van te maken, laten we die kans pakken!

  1. Jan Groenewoud, 60 jaar, 2 kinderen, bewoner en ondernemer; 2. Monique Frequin, bewoner en ondernemer; 3. Roeland Hulsman, bewoner; 4. Ronald Beemsterboer, 36 jaar, één kind, bewoner; 5. Bewoner, is vervangen door Albert Roos (niet op foto); 6. Danny van Stiphout, bewoner en ondernemer; 8. Tanja Kronenberg; 50 jaar, één kind, winkelier; 9. Nico Lowie, 51 jaar, drie kinderen, bewoner; 10. Arjen Jagtman, ondernemer en bewoner; 11. Hannie Toussaint Raven, 58 jaar, bewoner; 12. Nick van Eijk, 84 jaar, twee kinderen, bewoner; 13. Steven Kraal, 38 jaar, twee kinderen, bewoner; 14. Henk Schaap, bewoner; 16. Matthijs Dorreboom, winkelier (niet op foto); 18.Tanja Hoogeboom, bewoner (niet op foto).

**: ambtenaren gemeente Haarlemmermeer

 

 

 

 

 

 

 

Ter verheldering:

“Badhoevedorp is zoals de naam al zegt: een dorp. Groene lanen en straten slingeren door het dorp met mooie tuinen en veel kinderen op de fiets. Veel Badhoevedorpers kennen elkaar, zeggen gedag, maken een praatje bij de groenteboer en supermarkt. Een groen dorp, in de luwte van Amsterdam. Er zijn uitstekende, snelle busverbindingen met Amsterdam. Het centrum is ook met de fiets bereikbaar, maar van de drukte daar, merk je hier gelukkig niets. Badhoevedorp heeft een eigen winkelcentrum met twee supermarkten, en een aantal bekende grootwinkelbedrijven. Daarnaast is er ook een flinkaantal mooie, zelfstandige speciaalzaken met een fijn assortiment. Momenteel wordt het dorpshart volledig opgeknapt. De plannen voor de vernieuwing van het centrum zijn in volle gang, maar ook nu komen mensen van heinde en verre voor het mooie aanbod en de persoonlijke, dorpse sfeer”.

(Bron: website “wonen in Quatrebras”)

Het plan is om het centrum van bovenstaand BadhoeveDORP te transformeren tot onderstaand Vinex STADscentrum “Osdorp light”.

Met vriendelijke groet, namens 16 van de 18 participanten (twee personen hebben er geen mening over, en ook niet ondertekend).