Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil fuseren met Haarlemmermeer

Burgemeester van Haarlemmerliede Pieter Heiligers en Burgemeester van Haarlemmermeer Theo Weterings

Burgemeester van Haarlemmerliede Pieter Heiligers en Burgemeester van Haarlemmermeer Theo Weterings

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft zich op 28 juni met grote meerderheid (10 van de 11 raadsleden) uitgesproken voor een fusie met de gemeente Haarlemmermeer. Bij de keuze tussen drie kandidaat fusiegemeenten bleek Haarlemmermeer het beste aan te sluiten bij de belangen van de inwoners en ondernemers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het vertrouwen dat deze gemeente zich inzet voor behoud van de groene buffer was voor de raad een belangrijke reden om voor deze fusiepartner te kiezen. Daarnaast is er een sterk gevoel dat deze gemeente goed past bij de historie en kleinschaligheid (met meerdere dorpskernen) van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De keuze voor Haarlemmermeer is tot stand gekomen na een democratisch proces, waarbij bewoners, ondernemers en belanghebbenden intensief waren betrokken. In 2013 startte de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. Vorig jaar, op 16 juni 2015, besloot de gemeenteraad om te gaan voor een bestuurlijke fusie, dat betekent ook een gemeentelijke herindeling.

Keuze uit Amsterdam, Haarlemmermeer of Velsen

Uit een uitgebreide inventarisatie onder potentiele fusiepartners, bleven drie kandidaat fusie-gemeenten over: Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen. Deze drie hebben hun plannen gepresenteerd aan de raad en voor bewoners, ondernemers en belanghebbenden. De aandacht ging vooral naar de wijze waarop de gemeente de kernwaarden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil borgen. Deze zijn samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden opgesteld. Belangrijke kernwaarden zijn: het behoud van groen en de leefbaarheid in de dorpen. Burgemeester Pieter Heiliegers sprak van een moeilijke keuze uit drie zeer goede fusie-kandidaten.

Vervolgtraject

Op 6 juli zal de raad van de gemeente Haarlemmermeer nog een officieel besluit nemen over de fusie. Vervolgens gaat er een wettelijk herindelingstraject van start. Na advies van de provincie Noord-Holland, besluiten uiteindelijk de Tweede  en Eerste Kamer bij wet over het herindelingsontwerp (fusievoorstel). Naar verwachting is dan de fusie in 2019 een feit.

De dorpsraad

Raadsvergadering H'liede  Foto’s: Peter Vreeswijk

Raadsvergadering H’liede Foto’s: Peter Vreeswijk

Is van mening dat de gemeenteraad een juiste keuze heeft gemaakt. Haarlemmermeer is een gemeente die maatschappelijk/sociaal het beste past bij de eveneens groene gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tevens kan op die manier een “buffer” gevormd worden tussen de IJmond en Amsterdam. Het is wel zinvol dat wij in de komende periode nauw contact houden met de overige dorpsraden in het grondgebied. Verder zullen we na moeten denken hoe de nieuwe kern Haarlemmermeer Noord er uit gaat zien in de toekomst.

Men gaat van plattelands gemeente in 1 keer over naar een grootstedelijke gemeente en wij zullen de nadruk moeten leggen op aandacht voor kleine dorpskernen.  We zullen er nog meer voor moeten waken dat niet alle aandacht uitgaat naar Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol. Maar samen met Zwanenburg en de kernen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen wij een goed tegenwicht vormen. De gemeente Haarlemmermeer heeft geen ervaring met fusies en zal voor tal van vraagtekens komen te staan. Tot slot: er is sinds de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852 een nieuwe historische stap gezet: de Haarlemmermeer gaat de Ringvaart over!