Geen nieuwe Blauwe Zones in woongebieden

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Ondanks dat de Centrale Stad op 1 maart 2016 veel bevoegdheden van de stadsdelen introk, c.q. naar zichzelf terugtrok, is Nieuw-West daarna toch met bewonersparticipatie aan de gang gegaan op onderwerpen, waarvan nu blijkt, dat ons stadsdeel ‘er niet meer over gaat’. Een voorbeeld…

CeesFisser@Westerpost.nl

einde_blauwezone_wpsiteHet leek zo’n onschuldige mededeling van portefeuillehouder Parkeren, Erik Bobeldijk (SP), vorige week woensdag in de voorbereidende vergadering van de BC. Bobeldijk was van plan om in de Jan de Louterstraat en omgeving een draagvlak-meting uit te voeren voor vier verschillende parkeermaatregelen: niets doen aan de parkeerproblemen daar; een aantal parkeerplaatsen toevoegen; een Blauwe Zone instellen of Betaald Parkeren invoeren. Toen hij zich met z’n ambtenaren boog over de vraag of die maatregelen voor het stadsdeel betaalbaar zouden zijn, zei Bobeldijk, “kwam ook de vraag naar boven, in welke mate we [als stadsdeel; CF] wel of niet bevoegd zijn. Na enig doorvragen [bij de Centrale Stad; CF] bleek dat – omdat het eigen beleid van Nieuw-West in maart van dit jaar vervallen is – het enige beleid dat nu geldt, het beleid is van de gemeente Amsterdam uit 2001. In dat beleid staat, dat als je iets gaat reguleren, het ‘betaald parkeren moet zijn, tenzij’.” NB: Dat ‘tenzij’ slaat op winkelstraten; niet op woongebieden.

De BC is dus vanaf 1 maart 2016 al niet meer bevoegd om in (hele) woonwijken een Blauwe Zone in te voeren. Dit was voor Bobeldijk “een nieuw gegeven”, zei hij. Toch was het in bestuurlijke kringen algemeen bekend dat op 1 maart 2016 de gemeente Amsterdam (Centrale Stad) veel bevoegdheden en ‘eigen beleid’ van de stadsdelen had/heeft ingetrokken.

8 maart 2016

In juni 2015 had de BC een voorstel van Bobeldijk goedgekeurd om voor parkeerproblemen in de wijk Nieuw Sloten een zogeheten “Pilot Participatie Parkeren” te houden. Volgens dat voorstel was uit een parkeeronderzoek dat in december 2014 gehouden is, gebleken dat de parkeerdruk in Nieuw Sloten vooral in de nacht hoog is (>90%).

Bewoners zouden actief betrokken worden bij het vinden van oplossingen voor de parkeerdruk. In het voorstel stond: ‘Voor de aanpak van de parkeerknelpunten in Nieuw-Sloten wordt een verdergaande vorm van participatie voorgesteld waarbij belanghebbenden ook betrokken worden bij de beoordeling en uitwerking van de plannen en ideeën’.

Ondanks dat de Centrale Stad op 1 maart 2016 veel bevoegdheden (waaronder het instellen van een Blauwe Zone in woongebieden) had ontnomen aan de stadsdelen, ging op 8 maart 2016 de Pilot in Nieuw Sloten van start met een publieksbijeenkomst in de Mijlpaal.

29 november 2016

Na die publieksbijeenkomst ging een werkgroep bestaande uit 8 bewoners van start met het voorbereiden van een volgende publieksbijeenkomst, waarop de resultaten van onderzoek naar oplossingen voor de parkeerproblematiek zouden worden gesproken.

Ondanks dat de Centrale Stad op 1 maart 2016 veel bevoegdheden (waaronder het instellen van een Blauwe Zone in woongebieden) had ontnomen aan de stadsdelen, werden op de tweede publieksbijeenkomst (29 november 2016) toch nog vier mogelijke vervolgstappen gepresenteerd: niets doen; wat parkeerplaatsen erbij (kruimelwerk); Blauwe Zone; of Betaald Parkeren in heel Nieuw Sloten instellen.

14 december 2016

Tijdens de publieksbijeenkomst op 29 november, met zo’n 50 van de 106 genodigden (1% van de ca. 5000 huishoudens in Nieuw Sloten) kwam men er niet uit: er was geen duidelijke voorkeur. Hoe de overige 99% van de huishoudens in Nieuw Sloten erover denken, is dus (nog) niet bekend.

Op 14 december 2016 werd – door de mededeling van onze portefeuillehouder Parkeren – duidelijk dat in elk geval één van de oplossingen die uit de 9 maanden durende Pilot Participatie Parkeren Nieuw Sloten naar voren kwam; c.q. de optie ‘Blauwe zone in heel Nieuw Sloten’, niet meer aan de orde is. En nog vragen politici zich af hoe het toch komt dat burgers steeds minder vertrouwen hebben in de politiek?

Iedereen die toch nog benieuwd is naar wat de leden van de BC over ‘parkeren’ te zeggen hebben (hoewel ze er klaarblijkelijk niets meer over te zeggen hebben) komt op woensdagavond 18 januari 2017 naar de Thema-avond ‘Parkeren’ van de BC van stadsdeel Nieuw-West.