GEEN Mega zonnepanelenpark in Zwanenburg!

Veel bewoners van Zwanenburg zijn in de veronderstelling dat het mega zonnepanelenpark (energy park zwanenburg) dat vorig jaar november werd gepresenteerd door enkele ondernemers uit Zwanenburg niet doorgaat. De voorbereidingen zijn echter in volle gang. Een groep bewoners die de ontwikkelingen van dit zonnepanelenpark volgt weet dat veel Zwanenburgers onvoldoende tot helemaal niet op de hoogte zijn van de plannen rondom dit zonnepark en de mogelijke consequenties hiervan voor het dorp.

De initiatiefnemers zijn zeer summier in het communiceren en delen van informatie naar de dorpsbewoners maar hebben hun plannen wel aan de gemeenteraadsleden van de Haarlemmermeer gepresenteerd en zijn ook bij de provincie en het Rijk volop aan het lobbyen. Inmiddels is ook een melding gedaan bij de Rijks-coördinatieregeling.

Het plan is sinds vorig jaar enigszins aangepast maar het gaat nog steeds om honderdduizenden zonnepanelen die geplaatst moeten worden in het gebied tussen A9, IJweg, Troelstralaan en Domineeslaan.

Een aantal bewoners heeft zich georganiseerd in de kerngroep ‘GEEN Megazonnepanelenpark in Zwanenburg’ en heeft onlangs een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin zij diverse bezwaren tegen het park hebben geuit. Als gevolg hiervan zijn al diverse gesprekken met politieke partijen gevoerd. De groep is absoluut niet tegen zonne-energie of zonnepanelenparken maar wel tegen de grootte van dit zonnepanelenpark, meer dan 200 voetbalvelden en de locatie. Dit zonnepanelenpark zal, door zijn grootte van meer dan 130 hectare, impact hebben op de leefomgeving en het karakter van het gehele dorp.

Het park staat ingetekend in een Rijksbufferzone en een agrarisch kerngebied. De bufferzone is er niet voor niets maar heeft een belangrijke functie t.a.v. leefbaarheid, ‘echt groen’ en geluidsdemping voor de inwoners van Zwanenburg. Ten gevolge van de vliegbewegingen van Schiphol is Zwanenburg zwaar gehinderd gebied. De kerngroep maakt zich ook grote zorgen over de kans op extra geluidshinder voor Zwanenburg door weerkaatsing en resonantie van vliegtuiggeluid op de grote ‘spiegel’ van panelen. En de grote hoeveelheid panelen, direct onder twee aanvliegroutes van Schiphol, kan ook vlieg technische risico’s opleveren. Het gebied krijgt, door de enorme hoeveelheid panelen en bijkomende infrastructuur, een industrieel karakter.

Krijgt Zwanenburg naast de aanvliegroutes, snelwegen en rioolwaterzuivering ook nog een ‘energiecentrale ‘? Als het aan de kerngroep ligt in ieder geval niet. Zij proberen de Zwanenburgers zo goed mogelijk te informeren en beraden zich op verdere acties. Ook roepen zij Zwanenburgers op om een tegenstem te laten horen. Doe dit door zo spoedig mogelijk  een mail te sturen aan geenmegazonnepanelenpark@gmail.com.