Geen geldautomaten meer onder woningen

Uit de Stadsdeelcommissie 

Nieuw-West – Het aantal agendapunten op de SDC-vergadering van 19 november 2019 leek beperkt. Toch kunnen ze vandaag niet allemaal in deze rubriek aan de orde komen. 

CeesFisser@Westerpost.nl

Aan het begin van de SDC-vergadering merkte Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) het volgende op: “Wederom is onze collega-DENK-fractie vanavond niet aanwezig, helaas voor de kiezers van DENK.” Jeroen Mirck (Slotervaart; D66) wist te melden dat bij de volgende SDC-vergadering twee nieuwe vertegenwoordigers van DENK benoemd zullen worden. Daarnaast vond Mirck dat zaken die in de Agendacommissie aan de orde komen, om ze wél of niet in de daarop volgende SDC-vergadering te behandelen, onvoldoende met de gehele SDC gecommuniceerd worden.

 

Plofkraak

Bij het “Rondje gebieden” vertelde Mirck dat binnen twee-en-een-halve maand twee keer een plofkraak heeft plaatsgevonden op dezelfde geldautomaat bij het Sierplein (Slotervaart). Geldmaat overweegt om voortaan geen geldautomaten meer te plaatsen op plekken waarboven woningen zijn. Volgens Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver (GroenLinks), die onder andere belast is met Openbare Orde en Veiligheid, is dat ook het uitgangspunt van Burgemeester Femke Halsema.

 

Zwerfvuil opruimen is frustrerend

Dick Spruitenburg (Slotervaart, GroenLinks) vertelde dat hij zondag met twee andere bewoners uit het pand waar hij woont, zwerfvuil had geprikt in de Voorburgstraat. Binnen 2 uur hadden ze meer dan 10 afvalzakken vol! “Het spijtige is, zei Spruitenburg, “dat er drie dagen later weer volop zwerfafval ligt. Dat is frustrerend.” Hij miste het onderwerp in het Gebiedsplan 2020.

Portefeuillehouder Openbare Ruimte, Erik Bobeldijk (SP) vroeg of Spruitenburg hem wil uitnodiging voor de volgende zwerfvuilactie. “Ik ga graag mee, om te kijken of er structurele problemen zijn die opgelost kunnen worden.”

 

Beperkt uitstel projecten

De Centrale Stad heeft veel (extra) geld nodig voor het herstel en onderhoud van kademuren en bruggen in het Centrum. Aan het DB in elk stadsdeel was gevraagd op welke plannen voor 2020 zij nog wat zouden kunnen bezuinigen?

Hans van der Straeten (Slotervaart; VVD) had namens zijn fractie mondelinge vragen ingediend over bezuinigingen door het DB op geplande projecten in Nieuw-West. Hij wilde weten of die projecten nog wel uitgevoerd kunnen worden? DB-lid Erik Bobeldijk gaf de antwoorden.

  1. Vergroten verkeersveiligheid Vrijburg (Wildemanbuurt) € 140.000. De kosten worden uit een ander budget gedekt; het project kan volgens planning doorgaan.
  2. Osdorperweg kruising met Ookmeerweg (rotonde) € 133.000. Een deel van de kosten bleek dubbel aangevraagd te zijn; het project kan doorgaan.
  3. Hoek van Hollandstraat en omgeving € 1.587.000. Hier is gekozen voor groot onderhoud, maar niet voor herinrichting.

Geen vuurwerkverbod Nieuw-West

Pieter Nijhof had namens GroenLinks een aantal vragen over vuurwerk, waaronder een verzoek om daarop nu meer handhaving in te zetten. Ook een vraag om een bord te plaatsen bij een wormenhotel dat door vuurwerk vernield is. En de vraag: “Kan het stadsdeel gaan onderzoeken of het mogelijk is een algeheel vuurwerkverbod in te stellen en enkel nog een grote centrale show op 1 of 2 plekken in het stadsdeel te houden?” Op die laatste vraag antwoordde Emre Ünver: “Helaas nee, dat is een keuze van de Burgemeester en de Gemeenteraad. Het kan wel op vrijwillige basis. Straten en buurten kunnen zelf aangeven dat zij een vuurwerkvrije zone willen verklaren, maar de bewoners moeten daarop zelf toezicht houden.”

Mario van Dregt: “Een bordje plaatsen? Wat heeft dat voor preventief effect?

De vraag om een bord te plaatsen bij het wormenhotel, is volgens Mario van Dregt (50Plus) zinloos. “Op het moment dat je iets vernielt dat eigendom is van de gemeente Amsterdam, doe je aangifte, laat je onderzoek doen, en als het lukt om de dader op te sporen, verhaal je de kosten via een civiele procedure. Maar een bordje plaatsen? Wat heeft dat voor preventief effect? Want ze gaan lachend om het bordje heen en doen het de volgende keer weer! Volgens Nijhof hadden de bewoners al aangifte gedaan.

 

NB: Gebiedsplannen 2020

Ná de SDC-vergadering op 19 november kwamen de (concept-)Gebiedsplannen 2020 beschikbaar. Ze zijn te vinden bij agendapunt 10 voor de SDC-vergadering van 3 december 2019: https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/581503/Stadsdeelcommissie%2003-12-2019

Wie vragen of opmerkingen over die Gebiedsplannen heeft, kan erover komen inspreken (als hij/zij zich uiterlijk op 2 december geeft aangemeld). Neem daarvoor contact op met de afdeling Bestuursondersteuning op nummer 06 1025 3833 of e-mail naar stadsdeelcommissie.nieuw-west@amsterdam.nl .