Gedecoreerden Zwanenburg, Lijnden en gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Reinier van Elderen:

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten in de landbouwsector. Hij heeft deel uitgemaakt van diverse verenigingen, werkgroepen en commissies zoals de provinciale vereniging Hollands Particulier Grondbezit, de werkgroep Natuurbeschermingswet en de adviescommissie Grond- en Pachtzaken. Tenslotte teelt hij op grote schaal olifantsgras rond Schiphol

zodat de ganzen daar wegblijven.

 

Frans van der Putte:

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als penningmeester, lector en collectant in de Franciscus van Sales kerk. Voorts voor het jarenlang organiseren van activiteiten voor de buurtvereniging “Oud doet Wijs”. Na de sluiting van de kerk in Lijnden in 2002 is hij actief geweest in de Joannes de Doper kerk in Hoofddorp als collectant. Tevens maakte hij deel uit van de tuinclub behorende bij deze kerk.

 

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

foto’s Peter Vreeswijk

Achtereenvolgens van links naar rechts uitgereikt door locoburgemeester Raymond van Haeften:

Tonny Kortekaas-Thorborg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tonny is sinds 1985 samen met haar man pleegouder. Tot aan 1995 zijn er minimaal 8 kinderen bij de pleegouders geweest. In 1995 veranderde de organisatie van de pleegzorg. Naast haar activiteiten als pleegouder is zij actief bij de pleegouderraad achtereenvolgens als secretaris en voorzitter. Voorts heeft zij in 2013 een stichting opgericht met als doel om pleegouders te ondersteunen. Tenslotte heeft zij de Dorpskrant Haarlemmerliede opgericht, was lid van de redactieraad en is dat inmiddels opnieuw.

Chris Buzink – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Chris is sinds 1993 verbonden aan ijsclub de Liede als voorzitter, secretaris en tegenwoordig als webmaster. Ook is hij actief in de dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude, buurthuis de Stoep, de Oranjevereniging Prinses Margriet, de Parochie St. Jacobus de Meerdere en het Spaarndamfonds.

Sander Ruitenbeek – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sander is van 1996 tot 2000 penningmeester geweest van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap en aansluitend is hij tot 2015 voorzitter geweest. In die periode was hij tevens voorzitter van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. In dat verband stond hij aan de basis van de jaarlijkse Holland Korendag. Tenslotte is de heer Ruitenbeek penningmeester van de Stichting Dorpscentrum Spaarndam.