Gebiedsplannen 2020

Het einde van het jaar nadert en dat betekent voor de Stadsdeelcommissie dat we wederom mogen adviseren over de gebiedsplannen van het stadsdeel Nieuw-West. Dit jaar zijn de plannen een stuk concreter en is er meer focus dan het jaar hiervoor. De GroenLinks fractie juicht dit toe, maar blijft wel kritisch over de gestelde doelen. Door je doelen ook te kwantificeren maak je meetbaar hoe effectief je bent, en kun je beter controleren of deze behaald worden met de financiën die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. We lopen kort door onze adviezen heen per gebied.

Gebied de Aker, Sloten, Nieuw-Sloten

Wij vragen positieve aandacht voor jongeren in de buurt. In De Aker noord-west (MAP) is behoefte aan een jeugdhonk, zodat jongeren niet op straat hoeven te hangen en in het hele gebied zijn veel speeltuinen aan een opknapbeurt of aan vervanging toe.
Een belangrijke ontwikkeling in het gebied is het verbeteren van De Oeverlanden en de Nieuwe Meer als stedelijke groenvoorziening. Een goede ontwikkeling, waarbij wij aandacht vragen voor goede fiets- en wandelroutes vanuit Nieuw-West naar het groen van De Oeverlanden. In dit groengebied willen wij geen metrolijn naar Schiphol. Dat wordt een onnodige toeristenlijn naar het centrum van Amsterdam, terwijl er in Osdorp en De Aker veel mensen wonen die behoefte hebben aan een betere ov-verbinding. Tram 1 is nu vaak overvol en zou een goede kandidaat zijn om op te waarderen tot Oost-West metro naar Zeeburg/IJburg. Een OV-verbinding waar Amsterdammers en de regio echt wat aan hebben!

 

Gebied Slotervaart
We zijn tevreden over het gebiedsplan 2020 voor Slotervaart. Het plan laat duidelijke ambities en acties zien om een duurzaam en sociaal Slotervaart te realiseren. In ons advies aan het stadsdeelbestuur vragen we extra aandacht voor twee kwesties. Eerst missen we een grote alledaagse ergernis in het gebiedsplan: zwerfvuil. Veel bewoners ergeren zich al jaren aan dit probleem, en we zien er niets over terug in het plan – dat is jammer en moet anders!
Ook bij de voorgestelde verbeteringen van het groene karakter van Slotervaart missen we nog een cruciaal punt. De focus ligt duidelijk op de parken, maar er wordt minder gesproken over groen in de wijken. Daar vragen wij er in ons advies specifiek aandacht voor: juist in woonwijken is meer groen nodig om verdere verstening tegen te gaan.

 

Gebied Osdorp

In de plannen voor 2020 is duidelijk te zien dat veel adviezen van vorig jaar zijn overgenomen en in het gebiedsplan verwerkt zijn. Met name placemaking en democratisering in de verdere ontwikkeling van het Osdorpplein juichen we toe. Het nieuwe centrum biedt volop kansen voor nieuwe en lokale initiatieven.
In de plannen wordt duidelijk dat er overlast is van jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Voor deze groep worden er echter  weinig tot geen zaken voorgesteld. Daarom pleiten wij naast extra handhaving ook voor een plek waar onze jeugd kan verblijven die aantrekkelijk is, met activiteiten waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen om weer de aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.

 

Gebied Geuzenveld-Slotermeer

Voor Geuzenveld-Slotermeer staat verbinding en emancipatie centraal. Zo vraagt GroenLinks aandacht voor de positie van vrouwen in Nieuw-West middels de vrouwenagenda. We willen bewoners meer eigenaarschap geven door in te zetten op right-to-challenge-trajecten in het stadsdeel. Ervaring moet gewaardeerd en beloond worden. Onze jeugdige ervaringsdeskundigen zijn een essentiële schakel in het jongerenwerk.

 

Gebied Sloterdijken

Samen met bewoners,ondernemers en creatieven geven wij Sloterdijken vorm. Hiervoor zijn een aantal zaken noodzakelijk, zoals een klimaatadaptief huurcontract voor ondernemers en pioniers. De nieuwe bewoners in Sloterdijken verdienen ook een Huis van de Wijk net als de rest van Nieuw-West, het is een gebied met nieuwe bewoners. In het gebied Sloterdijken is nog veel ruimte om te pionieren en te ondernemen. Dit vraagt om een casusgerichte aanpak waar bewoners en ondernemers centraal staan in plaats van regels. Amsterdammers maken de stad, niet de regels en de instituties.

 

Conclusie

Dit jaar ligt de focus van het stadsdeel wat ons betreft in de goede richting. Voor de volgende ronde is het belangrijk om verder te gaan op deze ingeslagen weg. Verder moeten  de uitgangspositie en de te behalen doelen beide gekwantificeerd worden.
Ophalen van input voor de plannen zoals nu is gedaan, door aan te haken bij bestaande events, is goed. Maar er kan nog meer gebruik gemaakt worden van de digitale middelen van deze tijd. Daarbij kun je denken aan meer inzet van social media en gemeentelijke  apps. Uiteindelijk weten bewoners vaak heel goed wat er speelt in hun buurt en welke oplossingen en maatregelen nodig zijn om de situatie verder te verbeteren en specifieke problemen op te lossen.

Heb je input voor de GroenLinks Nieuw-West fractie, stuur ons dan een mail op  fractie.nieuw-west@groenlinks.nl