Future Up: “We willen jongeren zich nuttig laten voelen”  

Serie: Extra inzet in de buurt


Iedereen wil zijn of haar buurt schoon, heel en veilig houden. Toch zijn er buurten waar dit niet lukt en waar extra inzet nodig is. Stadsdeel Nieuw-West heeft samen met bewoners een aantal plekken aangewezen die in 2016 en een deel van 2017 deze extra inzet in de vorm van concrete maatregelen kunnen gebruiken. Acht van deze maatregelen worden komende tijd in de Westerpost toegelicht in interviews met bewoners, bestuurders en andere betrokkenen. Deze week: de jongeren van Future Up in Osdorp

Tekst: Shirley Brandeis (i.o.v. stadsdeel Nieuw-West)

Zaid, Ferhat, Yassir en Imrane in Future Up-outfit tijdens een presentatie eerder dit jaar (foto uit eigen archief)

Zaid, Ferhat, Yassir en Imrane in Future Up-outfit tijdens een presentatie eerder dit jaar (foto uit eigen archief)

Ze voetbalden op straat, zaten bij elkaar op school, gingen samen op vakantie. Nu zijn Yassir, Zaid, Ferhat en Imran volwassen, ze studeren, werken, voetballen nog steeds en willen iets voor hun buurt betekenen. “Er gebeurt veel op het gebied van veiligheid rondom de Osdorper Ban,” vertelt Zaid Belmahdi. “Maar wij denken dat je jongeren beter kunt bereiken en betrekken door ze door jongeren zelf te laten aanspreken.” Leeftijdgenoten als aanspreekpunt, onder het motto ‘voor en door jongeren’. Ze kregen het met de paplepel ingegoten bij buurthuis Osdorp, waar ze sinds hun twaalfde (of stiekem eerder) hun vertier zochten onder begeleiding van Combiwels Mounir Ghannoun. De jongerenwerker houdt zijn hand een krappe anderhalve meter boven de grond. “Zulke jochies waren het toen.” En die jochies kwamen niet alleen ‘chillen’; Ghannoun en collega’s maakten hen wereldwijzer, onder andere door deelname op 13-jarige leeftijd aan een debatwedstrijd in België. Daar ver van huis borrelde iets… Yassir: “Het plan om iets meer te doen als vriendengroep, voor de buurt, ontstond daar. Het uiteindelijk plan, Future Up, hebben we uiteindelijk in 2015 aan de gemeente gepresenteerd. We kregen akkoord!” Imrane Benali: “En dan wordt het serieus! Plan uitwerken, begroting opstellen…” Zelfs een uniform – sportief, grijs van kleur – werd ontworpen.
Koken voor ouderen
De pilot die in het najaar van 2015 van start ging, werd een succes. Future Up liet in korte tijd zien dat het meer is dan een team jongeren dat pleit voor een veilige buurt. Natuurlijk heeft de buurt baat bij hun surveillance tijdens de ramadan en tijdens het inloopfeest (met film, eten en voetbaltoernooi) dat zij ’s nachts organiseerden in de vastenperiode. Of bij het toezicht dat ze hielden tijdens een schoolfeest en tijdens Oud en Nieuw. Maar Future Up wil en doet nog veel meer. Ferhat Car: “We willen jongeren zich nuttig laten voelen, onder andere door het surveillancewerk dat wij hun aanbieden. We willen ze ook ondersteunen bij het bereiken van hun doel. Ze leren een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en zo een kans op een goed leven.” De harde kern van de vier jongens (binnenkort vijf, met Jaber als nieuweling) komt inmiddels geregeld samen in buurtcentrum Da Hood, dat in 2011 het buurthuis verving. Hier brainstormen ze over wat ze als Future Up kunnen ontwikkelen en uitrollen. Tot nu toe werden er sollicitatietrainingen op scholen georganiseerd, debatten in Da Hood, zomeruitjes in de vakantie, er werd gekookt voor ouderen uit de buurt, een bingoavond voor hen georganiseerd, een talentenjacht voor meisjes en een voetbaltoernooi voor jongens. “Ik vind het belangrijk,” zegt stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud, “dat bewoners van Nieuw-West zelf onderdeel zijn op het gebied van leefbaarheid, schoon en veiligheid. En dat betekent: activeren en betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de eigen buurt en zo het subjectieve veiligheidsgevoel  vergroten.”

Goed op je cv
Zaid: “Het contact met de buurt is heel belangrijk. We tonen zo aan dat we overlast en gevoelens van onveiligheid willen tegengaan. We willen door het contact met ouderen de negatieve stereotypen van allochtone jongeren wegnemen.” Ferhat: “Wij zijn anders dan andere jongeren.” Yassir Aknin: “Wij denken vooruit.” Met die mentaliteit heeft Zaid zijn huidige baan als accountmanager gekregen. “De sociale contacten, vrijwilligerswerk doen; het helpt en staat goed op je cv. Die boodschap willen we vooral jongeren die lager geschoold zijn en moeite hebben zich te ontplooien in deze pluriforme samenleving meegeven, om ze zo vooruit te helpen.” Ferhat: “Niet door politieagent te spelen, maar door een aanspreekpunt te zijn.” Dalende criminaliteitscijfers en stijging van het veiligheidsgevoel in de buurt willen ze niet helemaal op hun conto schrijven, maar toch… Zaid: “We hebben daar echt wel aan bijgedragen.” Imrane: “Wij gaan echt het gesprek aan met de jongeren in onze buurt. Wij zorgen echt dat de kloof tussen jongeren en ouderen kleiner wordt.” Op de planning staan weer het koken met deze laatste doelgroep als ook het hervatten van de computerlessen. Ferhat: “Dat was zo leuk. Leerden we die mensen over Google en Facebook!”

Elke buurt een Future Up!
Ze doen het allemaal ook voor de volgende generatie. Zaid: “Wij hebben nog, in de tijd van voor de bezuinigingen, geprofiteerd van Sciandri sportbuurtwerk en andere leerzame activiteiten. Nu doen wij dit, voor onze broertjes en zusjes.” Wie mee wil doen, is welkom. Yasser: “We horen ook graag waar behoefte aan is, of nog mooier: als iemand zelf iets wil organiseren.” Ondertussen kijkt jongerenwerker Mounir trots naar de jongvolwassen mannen. “Ja, natuurlijk ben ik trots op ze. Moet je kijken wat ze bereikt hebben tot nu toe. Het zijn rustige jongens met respect voor anderen. De één de prater, de ander de doener, de één met de goede ideeën, de ander de meedenker. Ze vullen elkaar heel goed aan.” Ondertussen is het concept ook bij het Staalmanplein in Slotervaart, daar onder de naam De Staalmannen, uitgerold. Zaid: “Dat is wat we willen; elke buurt een eigen Future Up!”
Eerder verschenen in de Westerpost in deze serie: ´Bakkie bij een bakkie´ over zwerfvuilaanpak (5 oktober), ´Hulp bewoners hard nodig´ over woningbeveiliging (12 oktober), ‘Sport laat jongeren bloeien’ (19 oktober) en ‘Wat kunst voor de wijk doet’ (16 november). Alle artikelen vindt u op www.amsterdam.nl (klik op Bestuur en organisatie > bestuurscommissies> Nieuw-West> Extra inzet in uw buurt).