Feestweek Zwanenburg weer doorslaand succes

Afgelopen donderdag barstte het feestgedruis weer los. Het 4-Daagde spektakel Feestweek Zwanenburgeditie was begonnen. Deze middag zaten ruim 200 senioren uit Zwanenburg en Halfweg in de feesttent voor de alom vertrouwde bingo.

Mocht je zelf niet goed ter been zijn dan werd je keurig opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Wat een service, nietwaar? Ook wethouder Marjolein Steffens-van de Water van de Haarlemmermeer kwam nog langs en zette alle vrijwilligers van deze middag in het zonnetje door ze allemaal een mooi t-shirt in het kader “Meer voor Elkaar” aan te bieden.

foto’s Peter Vreeswijk

Er werd gedanst, gezongen en zelfs een heuse polonaise werd niet geschuwd. De hele middag werd iedereen voorzien van een hapje en een drankje en zelfs het advocaatje met slagroom ontbrak niet! Zaterdag waren diverse jeugdverenigingen aanwezig, tijd om een keer te handballen bij VOS, activiteiten van Scouting Rijnland en een drumsessie voor de allerkleinsten bij muziekvereniging Eensgezindheid.

Zondagmiddag was de traditionele kerkdienst met dit jaar als thema:‘Durf over uw grenzen heen te gaan…’ De oproep van pastor Fons Litjens om ‘Over uw grenzen heen te gaan…’ was niet bedoeld om dorpsgenoten aan te zetten te onwettig gedrag. Nee, hij deed deze oproep afgelopen zondag tijdens de Oecumenische Tentdienst om juist in de zomervakantie met een open mind nieuwe mensen en nieuwe culturen tegemoet te treden.

De interkerkelijke Tentdienst op het Feestterrein bij De Bataaf – bezocht door zo’n 250 dorpsgenoten – had als thema meegekregen ‘Over de grens’. Dit thema valt op meerdere manieren te benaderen, zo bleek tijdens de viering. Pastor Litjens riep de toehoorders op om buiten de muren van de eigen kerk te treden en contact te leggen met niet-kerkleden. ‘En als u deze zomer over de grens gaat, doe dat met een open geest. Ik wens onze kerken toe dat ze in beweging blijven, over hun grenzen heen durven te gaan en God willen zoeken daar waar andere mensen zijn’.

Het feestelijke karakter van de Tentdienst, georganiseerd door de plaatselijke katholieke parochie en de protestantse kerk, kreeg nog meer kracht door de medewerking van Muziekvereniging Eensgezindheid. De muzikanten verzorgden de begeleiding van de samenzang en gaven bovendien een miniconcert met niet-kerkelijke muziek. Dominee Gert van de Meeberg was overigens niet aanwezig; hij maakt momenteel gebruik van zijn studieverlof.

s’ Middags was er weer de bedrijfssportdag onder de naam ”Wild West Sunday”. Van touwtrekken tot “biersjoelen”, van “buikglijden” tot balen stro rijden. En weer werkte gelukkig ook weer mee, wat de feestvreugde alleen nog maar vergrootte. Tijdens de avonden traden diverse landelijk bekende artiesten op die ook weer volle zalen trokken.

Al met al meer een geslaagde feestweek met dank aan de vele sponsoren die dit spektakel weer hebben mogelijk gemaakt en  niet te vergeten de vele honderden vrijwilligers die 4 dagen lang alle hand en spandienst verrichtten.