Feestelijke opening servicepunt voor werk, participatie en taal

Werken en participeren in Nieuw-West

Wilt u ondersteuning bij het vinden van een baan? De Nederlandse taal leren? Of een vervolgopleiding doen? Dan is het nieuwe Participatieservicepunt in Nieuw-West dé plek om naartoe te gaan.

 

Op dinsdag 15 mei werd het startsein gegeven voor de nauwe samenwerking van het nieuwe Participatieservicepunt en Amsterdamwerkt!, door wethouder Arjan Vliegenthart en voorzitter van het dagelijks bestuur Achmed Baâdoud. Op de locatie wordt verder samengewerkt met de gemeentelijke onderdelen  Werk en Re-integratie, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), Activering, Jongerenpunt, Koers naar Werk en het voormalige Startpunt. Op Osdorpplein 521 –  het vroegere Startpunt – kunnen bewoners terecht voor begeleiding op het gebied van (vrijwilligers)werk, taal, stages en participatie.

‘Of je nou jong of oud bent, op zoek bent naar werk of de taal wilt leren: het is fijn als er één plek is waar je terecht kunt’, aldus Vliegenthart. En precies dát is de reden van het stadsdeel om het Participatieservicepunt (SD NW) en Amsterdamwerkt! samen met onderdelen Werk en Re-integratie, WSP, Activering, Koers naar Werk en Jongerenpunt ieder vanuit hun eigen expertise samen te laten werken onder één dak.

 

Baâdoud is vol vertrouwen over de samenwerking: ‘Dit is win win win: we spenderen gemeenschapsgeld eenmalig en krijgen hiermee mensen die meedoen, mensen die bijdragen aan de sociale veiligheid in de omgeving en mensen die de stap maken om hun eigen talent te ontdekken.’ Vliegenthart beaamt dit en benadrukt waarom het juist op deze plek zo belangrijk is: ‘Hier in Nieuw-West zijn, net als in Noord en Zuidoost, de problemen groter dan in de rest van de stad. Bewoners hier profiteren nog te weinig van de grote voorspoed die er in Amsterdam is. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom is hier aandacht voor en organiseren we de begeleiding zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt.’

 

Het stadsdeel wil met het Participatieservicepunt zoveel mogelijk bewoners de kans geven om mee te doen in Nieuw-West. Baâdoud: ‘Je krijgt hier het gevoel dat je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt ongeacht de dikte van je portemonnee, je oorsprong, kleur of opleidingsniveau. Én dat je in je eigen buurt betrokken kunt zijn. Dus kom gerust lang en ontdek je talent.’

 

Wilt u meer informatie?

Loop op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur binnen op Osdorpplein 521, ga naar www.amsterdam.nl/startpunt of stuur een mail naar startpunt.sdnw@amsterdam.nl