Extra regels voor de aanleg van een kelder onder uw huis

CeesFisser@Westerpost.nl

Nieuw-West – Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaat nieuwe regels opstellen voor het graven van een kelder onder eengezinswoningen. De regels moeten ervoor zorgen dat het grondwater onder de woning en in de omgeving ervan niet te veel hinder ondervindt van kelders.

Uit de Stadsdeelcommissie

Dakopbouw of kelder?

In vrijwel alle Bestemmingsplannen staan regels voor de maximale hoogte van de gebouwen. Met aanvullende regels of men op woningen ‘dakkapellen’ of hele ‘dakopbouwen’ (een extra etage) mag aanleggen. Wie in een eengezinswoning woont en door het Bestemmingsplan zijn of haar huis niet naar bóven mag uitbreiden, kan meestal wel naar benéden. Oftewel: men graaft een kelder onder het huis. In veel gevallen is daar geen speciale vergunning voor nodig, omdat in veel Bestemmingsplannen er niets geregeld is voor ‘het graven van kelders’. De gemeente heeft laten uitzoeken of ‘het graven van de grond onder woningen en het bouwen van kelders’ overlast kan veroorzaken.

Wel of geen kelder graven? En zo ja, onder welke voorwaarden? Een toelichting bij deze afbeelding staat in de stukken bij het agendapunt.

Grondwaterstroming

In de bodem van Amsterdam zit grondwater. In bijna alle gevallen bestaat dat grondwater uit ‘hemelwater’; regen, hagel en sneeuw die gevallen is op plaatsen waar het water in de bodem kan wegzakken. In groenstroken en plantsoenen, en ook in tuinen die niet geheel bestraat zijn. Grondwater staat meestal niet stil, maar stroomt, heel langzaam tussen de zandkorreltjes in de bodem door.

Als iemand een kelder onder z’n huis laat graven, kan het grondwater daar niet meer vrij stromen. Het water zal z’n weg moeten vinden ‘om de kelder heen’. Maar als een hele rij woningen naast elkaar een kelder laat graven, kan de grondwaterstroming verstoord worden. Met diverse nadelige gevolgen.

Op de ene plaats zal te veel water blijven staan, zodat groenstroken of parken onderwater komen te staan. Op plaatsen met te weinig grondwater, zal de grond (ongelijkmatig) inklinken, waardoor kuilen ontstaan in groenstroken en trottoirs. En als het grondwater zakt, kunnen houten heipalen onder historische huizen in Amsterdam die eerst geheel onder water stonden, gaan rotten, waardoor die huizen kunnen verzakken of instorten.

Daarnaast zijn er plekken in Amsterdam, waar een diepere grondwaterlaag onder een kleilaag in de bodem zóveel onder druk staat, dat die kleilaag kan opbarsten als men de grond erboven afgraaft. Datzelfde kan gebeuren bij dunne kleilagen. Ook hierdoor zou grote wateroverlast ontstaan.

Extra grondwaterregels

De gemeente Amsterdam wil nog dit jaar beginnen met het opstellen van extra regels, die de nadelige gevolgen van het aanleggen van kelders onder woningen moeten voorkómen. Degene die een kelder wil aanleggen, moet in de toekomst bijvoorbeeld eerst een grindlaag onder in de kuil onder de woning aanbrengen, voordat er bovenop een kelder wordt aangelegd. En in sommige gebieden (in Nieuw-West bijvoorbeeld in De Aker, een deel van het centrum van Nieuw Sloten en Nieuw Sloten Zuidoost) wordt in de toekomst helemaal geen vergunning meer gegeven voor de aanleg van kelders.

De extra regels moeten nog besproken worden in de Stadsdeelcommissies en daarna in de Gemeenteraad. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 25 november 2020 met een verder uitwerking van de regels beginnen. In november 2021 kan een Nota van Uitgangspunten gepubliceerd worden voor inspraak. En in maart 2022 kan de Gemeenteraad dan een zogeheten ‘paraplu bestemmingsplan’ vaststellen met alle geboden en verboden voor nieuwe kelders in Amsterdam.

Zelf onderzoeken

Degenen die erover denken om een kelder onder hun woning te (laten) graven, doen er dus verstandig aan om nu de plannen van B&W te bestuderen. Zie agendapunt 7.5 van de SDC-vergadering van 25 augustus 2020.

[nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/706289/Stadsdeelcommissie%2025-08-2020 , CF].

CeesFisser@Westerpost.nl