Extra geld voor aanpak High Impact Crimes

Voor woninginbraakbeveiliging Badhoevedorp-Oost na daling inbraken in Bornholm

High Impact Crimes (dat is criminaliteit met een grote invloed op slachtoffers) zijn bijvoorbeeld woninginbraken. Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt € 30.000, – ter beschikking om woningen in Badhoevedorp-Oost te beveiligen tegen inbraak. Samen met de € 20.000, – die woningcorporatie Ymere hiervoor heeft vrij gemaakt kunnen nog dit jaar in Badhoevedorp 100 huurwoningen beveiligd worden met bijvoorbeeld kerntrekbeveiliging, secu-strips en secu-bars, en raamboompjes. Daarmee kunnen inbrekers niet meer de cilinder uit een slot trekken of de voordeur, bovenlichtjes en raampjes gemakkelijk openen. In 2018 is Hoofddorp-Noord aan de beurt. Burgemeester Weterings: “Woninginbraken hebben een grote invloed op de slachtoffers en op hun gevoel van veiligheid in de eigen woning. Daarom ben ik zeer content met het geld en de inspanningen van woningbouwcorporatie Ymere en met het extra geld van het Ministerie. Een goed en uniek project.”

Unieke samenwerking

Deze aanpak is een unieke samenwerking tussen de politie, Ymere en de gemeente Haarlemmermeer op zogenaamde ‘hotspots’: Buurten en wijken waar bovengemiddeld ingebroken wordt in woningen, worden aangepakt. Zo zijn vorig jaar in de wijk Bornholm in Hoofddorp 222 huurwoningen van Ymere extra beveiligd. De inbraakcijfers van het eerste kwartaal van 2017 laten een gunstig beeld zien ten opzichte van het aantal inbraken uit het eerste kwartaal van 2016. Reden voor het Ministerie extra budget ter beschikking te stellen.

Achtergrond

In de Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015-2016 is woninginbraak als prioriteit opgenomen. De drie genoemde wijken bleken de drie structurele hotspots wat betreft woninginbraken te zijn. Dat is de reden waarop is besloten om samen met woningcorporatie Ymere en de politie deze huurwoningen extra te beveiligen tegen inbraak. Vorig jaar ondersteunde het Ministerie van VenJ dit project al met € 15.000, -. Dit jaar dus een verdubbeling. Het project krijgt mogelijk in 2018 een vervolg. De aanvraag voor Hoofddorp-Noord loopt nog.