Extra geld beschikbaar voor bestrijding armoede in Nieuw-West

Voorzitter Achmed Baâdoud en lid van het dagelijks bestuur Erik Bobeldijk van de bestuurscommissie Nieuw-West. Fotograaf: Jossy Albertus / Jossy Photography & Film

Voorzitter Achmed Baâdoud en lid van het dagelijks bestuur Erik Bobeldijk van de bestuurscommissie
Nieuw-West. Fotograaf: Jossy Albertus / Jossy Photography & Film

Nieuw-West heeft voor de periode 2015-2016 363.000 euro beschikbaar gekregen voor de bestrijding van armoede in hetstadsdeel. Dat is ruim drie keerzoveel als aanvankelijk was gepland. Dit geld wordt ingezet om, in aanvulling op de bestaande minimavoorzieningen, mensen die in armoede leven gelijke kansen te bieden om te participeren binnen de samenleving: ‘Iedereen telt en doet mee ongeacht de dikte van je portemonnee’. De komende periode wil de bestuurscommissie zo vroeg mogelijk mensen in beeld krijgen die moeite hebben om financieel rond te komen. Daarmee wil het stadsdeelvoorkomen dat mensen in de schulden komen. Ook wordt gekeken naar de effecten op de (pyscho-sociale) gezondheid bij mensen als gevolg van schulden.

Daarnaast komt nog eens 263.000 euro beschikbaar om meer inwoners (kinderen, volwassenen en ouderen) uit lage inkomenswijken te laten sporten. Ten opzichte van de rest van Amsterdam sporten deze inwoners minder, omdat sporten voor hen te duur is. Het extra geld wordt gebruikt om de goede ervaringen binnen de pilot Sportcontributieregeling te integreren met het bestaande Jeugd Sport Fonds (JSF). De meeste aandacht gaat hierbij uit naar kinderen. De aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke benadering (bijvoorbeeld via de voedselbank) en een intensieve samenwerking met de sportverenigingen. Dit werd bekend gemaakt op een thema-avond over armoede en schulden voor de leden van de bestuurscommissie Nieuw-West. Op die avond werd ook de overdracht van de portefeuille Armoede in het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie bekrachtigd. De portefeuille gaat over van voorzitter Achmed Baâdoud naar lid van het dagelijks bestuur Erik Bobeldijk.