Eigen Baas over je Toekomst

Afgelopen vrijdag 26 juni vond in de Honingraat aan de Slotermeerlaan de eindmanifestatie plaats van het project Eigen Baas over je Toekomst.

Op de eindmanifestatie straalden 30 kinderen uit de Slotermeerbuurt bij het presenteren van hun talenten. Het motto van de avond was: “Ontdek, ontmoet en ontwikkel”. Tijdens de talentenshow betraden de kinderen het podium om elkaar te inspireren.

Zo vertelde Hamna, een deelneemster van 13 jaar, over haar toekomstdroom om later chirurg te worden: “Ik wil chirurg worden om families te helpen die het niet zo breed hebben”. Ook een ander meisje deelde haar droom met het publiek: “I have a dream…, dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, maar dat kan alleen als in alle landen de Nederlandse Grondwet wordt ingevoerd.”

De afgelopen weken kregen de deelnemers tools aangereikt om stil te staan bij wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. De samenwerking tussen het Project Paspoort​ en de Studiezalen Amsterdam Nieuw-West is gericht op het verbeteren van leerprestaties en het vergroten van het plezier van de jongeren gedurende hun schoolcarrière. Hun ambities worden gestimuleerd door de nadruk te leggen op de wijze waarop zij hun toekomstdromen kunnen verwezenlijken.

De avond werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat. Kinderen en ouders konden aan het slot van de bijeenkomst op Plein ’40 ’45 hun Ramadanwenskaart aan een ballon hechten en die de lucht in laten stijgen.