Een rookvrije sportclub draagt bij aan een rookvrije generatie

Pancratius rookvrij!

Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Ook sterven jaarlijks enkele duizenden mensen door meeroken. Pancratius haakt aan op de maatschappelijke trend dat roken niet meer van deze tijd is. Met de campagne: ‘Pancratius rookvrij’ wil de club een bijdrage leveren aan een rookvrije generatie.

Pancratius heeft besloten actie te ondernemen om roken verder te ontmoedigen. Natuurlijk is elk individu vrij om zijn eigen beslissing te nemen en wel of geen sigaret op te steken. Maar kinderen zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar. Roken in de kantine is al jaren wettelijk verboden. Buiten roken is de nieuwe en ook breed geaccepteerde regel. Toch willen we als vereniging nog een stap verder zetten. Een rookvrij complex is het streven.

Pancratius gaat roken langs de velden actief ontmoedigen met spandoeken verspreid over het terrein.

Borden

Om dit gedrag op een positieve manier te stimuleren zullen we op ons complex langs de velden en bij de kantine met borden bij alle bezoekers erop aandringen de sigaret of de sigaar uit te laten. Geef geen voorbeeld meer en zorg ervoor dat onze huidige jeugdvoetballers op het voetbalveld nooit meer geconfronteerd worden met rokende mensen.

Spreek elkaar aan

We benadrukken dat er op dit moment géén wettelijk verbod is om te roken langs het veld. We verwachten dat dit over enkele jaren wel van kracht zal worden. Daar willen we als Bestuur echter niet op wachten. Spreek elkaar aan op rookgedrag en vraag of hij/zij zijn sigaret uit wil doen. Zorg ervoor dat onze verenging zo snel mogelijk rookvrij zal zijn.

Ontmoedigingsbeleid