Een beetje aandacht, zorg en liefde

Nieuw-West – Drieëndertig deelnemers stoomde het WijkLeerbedrijf sinds februari vorig jaar klaar voor het beroep van helpende in de zorgverlening. Hun taak: kwetsbare bewoners in Geuzenveld en Slotermeer regelmatig bezoeken voor een praatje, een ommetje of begeleiding bij een activiteit. De Westerpost sprak met drie deelnemers die onlangs hun diploma behaalden. “Het is fijn om er voor iemand te kunnen zijn, om ook aandacht en een beetje liefde te geven.”

Shirley Brandeis

Priscilla is gedreven. Een dag voor de diploma-uitreiking gaat ze al van start met de vervolgopleiding ´Verzorgende-IG’ op MBO-niveau 3. De 25-jarige slaagde dit jaar met vlag en wimpel voor niveau 2. De stage die ze in de informele zorg (dat is zorg door vrijwilligers, mantelzorgers en stagiaires) liep, vond ze via het WijkLeerbedrijf. Priscilla: “De mevrouw die ik wekelijks bezocht, was blij om samen de deur uit te gaan. Alleen lukte haar dat niet meer.”

Drie keer een diploma! V.l.n.r.: Priscilla, Sheila en Sandra (foto’s: WijkLeerbedrijf)

Drie keer een diploma! V.l.n.r.: Priscilla, Sheila en Sandra (foto’s: WijkLeerbedrijf)

Zo lang mogelijk thuis
Er is grote vraag naar deze vorm van zorg en in de toekomst zal die behoefte aan thuiszorg en informele hulp alleen nog maar groter worden nu ouderen aangemoedigd worden of zelf aangeven zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen. Het bejaardentehuis van voorheen is niet meer de meest plausibele eindfase. Wie kan, woont thuis. Wie dat niet kan, komt in het verzorgingstehuis. Het WijkLeerbedrijf vult hierin een gat tussen vraag en aanbod. Het mes snijdt aan twee kanten, legt coördinator Marlijn van de Pol uit: “Zorgverlenende stagiaires behalen een diploma en kwalificeren zich voor de zorgsector, bewoners met een hulpvraag worden geholpen, eenzaamheid wordt bestreden en mantelzorgers worden ontlast.”

Graag meer verantwoordelijkheid
Ook Sheila en Sandra zien in dat zij veel kunnen betekenen voor de medemens die steeds langer tot op hoge leeftijd thuis woont. Maar ook zelf hebben ze te maken met de veranderde maatschappij die niet staat te springen om 50-plussers op de arbeidsmarkt toe te laten als zij willen terugkeren. Zelfs met vele jaren ervaring in de zorg lukte het hen niet aan de slag te komen. De advertentie van het WijkLeerbedrijf gaf hen de moed te denken aan een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt. “Ik heb veel ervaring, ben gemotiveerd, maar op mijn leeftijd is het lastig om nog aan werk te komen,” vertelt Sheila. Ze zat niet stil. Tweeënhalf jaar lang deed ze vrijwilligerswerk in het Osdorpse woonzorgcentrum Leo Polak. “Met plezier, maar ik wil graag meer verantwoordelijkheid. Dan heb je een diploma nodig, maar ook iemand die je die kans geeft.”

Aandacht
Ook Sandra heeft jaren ervaring in de zorg, onder andere bij de Driehoven en het Riekerhof in Nieuw-West, en wil dolgraag in de zorg werkzaam blijven. “Het is fijn om er voor iemand te kunnen zijn. Om niet alleen persoonlijke verzorging maar ook aandacht en een beetje liefde te geven.” Sheila knikt. “Ik ben voor mijn 101-jarige dame een uitlaatklep. En al is de relatie professioneel, we stellen elkaars gezelschap erg op prijs. We pakken graag een terrasje, ik begeleid haar bij het boodschappen doen en hou goed in het oog tot hoever haar zelfredzaamheid gaat. Met koken hoef ik haar bijvoorbeeld echt niet te helpen. En het leuke is, ik kan mijn huiswerk van de opleiding samen met haar doen.” Sandra heeft gemerkt dat ze bij haar ‘hulpvrager’, een dame op leeftijd ook, vooral de koelkast in de gaten moet houden – “bedorven voedsel valt haar niet zo  snel op” – en dat ook hier vooral het gezelschap op prijs wordt gesteld.

Maar graag doen ze alle drie meer voor de mens die zorg nodig heeft. Van de Pol: “Voor de opleiding moeten ze ook oefenen met formele zorgtaken als wassen en aankleden. Wij koppelen hen daarvoor aan een zorginstantie voor het laatste deel van de stage. Daar kan dan in het beste geval een betaalde baan uit voortkomen. Wij begeleiden ook daarbij.” Voor nu zijn Sandra, Priscilla en Sheila al heel tevreden en trots op wat zij dankzij hun inzet hebben bereikt. En dankzij het Wijkleerbedrijf. Sheila: “De begeleiding door Marlijn is zo fijn. Ze heeft veel geduld met ons en moedigt ons goed aan. Zo wil je wel graag weer aan het werk!”

Het WijkLeerbedrijf is een samenwerking van stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam Economic Board, Vrouw en Vaart, Stichting Mantelzorg en Dementie, ROC van Amsterdam, ROC TOP, Capabel Vrouwenvakschool en Calibris Advies. 

Woont u in Geuzenveld of Slotermeer en vindt u het ook leuk om wekelijks bezoek te krijgen van een van de deelnemers van het Wijkleerbedrijf en iemand bij de opleiding te ondersteunen? Neem dan contact op met Marlijn van de Pol via 06 14 75 48 85 of mail naar amsterdamnieuwwest@wijkleerbedrijf.nl. Zie ook www.wijkleerbedrijf.nl/amsterdam.